Skip to main content

​Ny teknik ger renare dagvatten

Blogginlägg   •   Maj 28, 2019 12:10 CEST

Anders Karlsson vid en av regnbäddarna i Rosendal

Bostadsområdet Rosendal i Uppsala är ett av kommunens största stadsutvecklingsprojet, där det ska byggas 5 000 bostäder. Att bygga en helt ny stadsdel innebär utmaningar som att hitta kreativa lösningar på utformning av hus och infrastruktur. Att ta hand om dagvatten är en annan.

Det handlar om grönblå regnbäddar och det är Uppsala kommun som har gett Sh bygg uppdraget att bygga dem. Att bygga regnbäddar enligt den här tekniken är ett nytt sätt att rena och att ta hand om dagvatten. Tekniken att rena vatten genom grus och sandbäddar är inte ny, den liknar naturens eget sätt att rena vatten på, vilket Inkafolket i Peru upptäckte redan på sin tid (1200–1500). Så inget är väl nytt under solen, men den här modellen att rena dagvattnet röner stor uppmärksamhet och det kommer många studiebesök från andra kommuner och många intresserade ingenjörer för att studera systemet.

Uppsala kommun utvärderar metoden tillsammans med forskare i ett projekt där de mäter reningsgrad och vattenflöde i bäddarna.

Bäddarna är utformade som diken, 1,5 meter breda och några meter långa. Räknar man ihop alla bäddar Sh har grävt blir det hela 1 190 meter och de finns längs med Vårdsätravägen, Rosendals väg och Torgny Segerstedts allé, samt längs en cykelväg genom området.

I botten på bädden anläggs en duk och det fylls på med stenmjöl, geotextil och biokolsblandning. Bädden fungerar så att regnvatten rinner ner via en brunn och ett fördelningskärl. När planteringsytan är översvämmad infiltrerar vattnet ner i själva bädden. Med en fördröjningseffekt släpps vattnet långsamt ner genom sand och olika planteringsjord som renar vattnet från bland annat löv och föroreningar. Till slut når vattnet ner till ett luftigt lager av grov makadam, för att sedan rinna vidare ut i dagvattensystemet.

Överst i regnbädden, där det idag bara ser ut som ett dike, planteras träd och växter. Förutom det estetiska värdet i att ha gröna planteringar i bostadsområdet tar växtligheten även bort kemiska föroreningar och fördröjer dagvattnet så att ledningssystemet blir mindre belastat.

Systemet med regnbäddar finns även under ett antal parkeringsytor.

Det vatten som når dagvattensystemet är nu renat, efter att ha runnit igenom processen med reningslagren. Så är inte fallet med traditionell teknik, då regnvatten snabbt leds ner i dagvattenbrunnar och bort från platsen i ledningar.

Från Sh bygg är det produktionsledare Anders Karlsson och arbetsledare Daniel Eriksson som finns på plats tillsammans med tre till fyra stycken yrkesarbetare.
– Vi har gått specialkurser för att lära oss hur en bädd ska grävas och anläggas. Det gäller att få rätt –proportion på lagren och det innehåller många moment, berättar Daniel Eriksson och fortsätter:
– Det är roligt, annorlunda och lite utmanande för oss alla från Sh bygg som är på Rosensalsprojektet, det är väldigt rolig att få lära sig något nytt.

Ronnie Nilsson är projektledare på Uppsala kommun och säger så här om kommunens satsning på de nya bäddarna:
– Kommunen har som målsättning att jobba innovativt med stadsutveckling och vi tror att vårt arbete med regnbäddar kan vara till stor nytta även för andra.

Daniel och Anders ser fram emot en tidig vår så arbetet med stensättningen kan komma igång. Trädgårdsgruppen kommer även att plantera träd och växter. Allt ska stå klart i november 2019.
– Det känns bra att få vara med om det här projektet. Det måste finnas ett nytänk i hur vi värnar om miljön, avslutar Anders Karlsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.