Pressmeddelande -

SH Pension får ny design

SH Pension får från och med 15 januari 2020 ny färg och form. Den nya designen syns genomgående i all kundkommunikation och en ny hemsida har också byggts från grunden.

Bakgrunden till den stora förändringen är en satsning på marknads- och kommunikationsfrågor. 

”Vi vill utveckla och modernisera kundupplevelsen både på vår hemsida och kundwebb, men också när vi kommunicerar med våra kunder genom klassiska utskick med posten.” Säger Elisabeth Persson, Chef för Affärsstöd, som initierade projektet redan hösten 2018. Då startade ett stort varumärkesarbete där både utveckling av en ny hemsida och uppdatering av SH Pensions visuella uttryck genomfördes. Även språk och tonalitet har legat i fokus under det senaste året.

Målbilden är att göra en traditionellt komplex bransch med erbjudanden som kräver ganska hög grundkunskap om området mer lättillgängligt och tydligt. Det ska inte kännas svårt och krångligt utan tryggt och enkelt med pension och försäkring.

”Vi kommer att fortsätta utveckla vår kommunikation med försäkringstagarna, framförallt med fokus på den digitala kommunikationen. Förhoppningen är t.ex. att kunderna på ett enkelt och säkert sätt ska kunna rapportera ändringar via webben i framtiden. ” avslutar Lena Schelin, tillförordnad vd vid SH Pension.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lön, Pension

SH Pension är den medlemsägda pensionskassan som är specialiserade på företag, företagare och anställda inom handeln. Sedan 1946 har vi arbetat för att göra pension och försäkring så enkelt och lönsamt som möjligt för våra kunder. Vi erbjuder pensionslösningar för dig, din familj och dina anställda, både när det kommer till tjänstepension och privat sparande. 

Presskontakt

Anna Mollstedt

Anna Mollstedt

Presskontakt Marknad- och kommunikationsansvarig Kommunikation och varumärke 0104718784