Pressmeddelande -

Shapeline anställer Tekn. Dr. Örjan Festin som Applikationsingenjör.

Shapeline AB i Linköping utvecklar och säljer avancerade mätsystem till stål- och metallindustrin. Genom att anställa Örjan Festin kommer företagets kompetens om hur systemen tillämpas i kundernas miljö att förbättras.
"Vi är glada att hälsa Örjan välkommen till Shapeline" säger Shapelines VD Dr. Pär Kierkegaard. Han fortsätter: "Örjan har genom sin bakgrund och utbildning en kunskap om de problemställningar inom industrin som vi kan hjälpa till att lösa. Hittills har vi varit väldigt duktiga på vårt område, mätteknik och mjukvara - nu kan vi mera."
Örjan Festin blev Civilingenjör i Teknisk Fysik med Materialvetenskap vid Uppsala Universitets Tekniska Högskola 1999.
I mars 2005 erhöll han Doktorsexamen i Teknisk Fysik med inriktning mot Fasta Tillståndets Fysik vid samma högskola. Hans forskning var inriktad på supraledare och har delvis utförts som gästforskare vid "Institut für Angewandte Physik" vid Hamburgs Universitet.
Örjan har sedan 2004 varit anställd på Ovako Steel i Hofors. Först som sektionschef för Fysikalisk Provning, senare som forsknings och utvecklingsingenjör med projekt inom automatiserad provning och ultraljudsmätningar av defekter.

Om Shapeline
Shapeline AB är ett privatägt företag I Linköping. Shapelines system för att mäta planhet av metallprodukter (plåtar och band) är i tekniska frontlinjen. Stålverk och andra kunder till Shapeline kan genom Shapelines system inte enbart verifiera och dokumentera planheten på de produkter de levererar - genom att mäta planhet i olika delar av sin produktion så sparar de kostnader också. För mer information kontakta Pär Kierkegaard, pk@shapeline.com eller besök vår hemsida www.shapeline.com. Shapeline har erhållit högsta möjliga kreditvärderingen AAA från Soliditet.

 

Ämnen

  • Utnämningar

Shapeline AB utvecklar, marknadsför och installerar högteknologiska beröringsfria mätsystem för planhetsmätning på plåtar och band, direkt i produktionslinjen hos stål-/metallindustrier. Mätsystemen skapar stora värden för kunderna genom att ge helt nya möjligheter att styra tillverkningen. Shapeline arbetar globalt och har idag en världsledande position inom sin marknadsnisch. Företaget startade 1999 och har sin bas i Linköping.

Kontakter

Simon Hellbe

Presskontakt Marknadsassistent, Shapeline AB 0722- 066216