Pressmeddelande -

SHARPVIEW AB - DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50282(NGM: SHAW)

SharpView AB presenterar idag sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Viktiga händelser under perioden i korthet:

* Universitetssjukhuset i Malmö köper en licens av SharpView CT.
* Distributionsavtal tecknas med partner i Storbritannien.
* Marknaden för SharpViews bildoptimeringsteknik stärks genom att ContextVision AB tecknar avtal med ledande CT-tillverkare.
* SharpView presenteras på Svenska Röntgenveckan i Uppsala.


Försäljning och resultat: juli - september


Rörelsens intäkter och resultat

Nettoomsättningen för SharpView uppgick till 0,25 MSEK (0 MSEK). Rörelseresultatet efter skatt uppgick till
-4,21 MSEK (-1,75 MSEK).


Magnus Aurell, VD, kommenterar:

Kvartal 3 har karakteriserats av fortsatt uppbyggnad och expansion. I Sverige har allt fler potentiella kunder fått upp ögonen för vår produkt och trenden är att man önskar genomföra upphandlingar omfattande hela landsting. Detta är mycket positivt men innebär också mer omfattande beslutsprocesser.

Düsseldorfs Universitetssjukhus har installerat och driftsatt sitt system under kvartal 3 och det utgör nu en viktig referens för den fortsatta marknadsbearbetningen i Tyskland. Ett stort antal seriösa kundförfrågningar bearbetas via vår tyska partner. Under perioden slöts distributionsavtal med A.Somerville Ltd, avseende lågdosmarknaden i UK.

Parallellt med säljverksamheten har ett omfattande ISO-certifieringsarbete bedrivits i företaget. Sedan den 10:e oktober är SharpView AB kvalitetscertifierat enligt ISO 13485 och SharpViews produkter är nu även CE-märkta i klass IIb enligt medicintekniska produktdirektivet (MDD 93/42/EEC).

Sammanfattningsvis har det gångna kvartalet flyttat fram vår position som partner till sjukhusen inom bildkvalitets- och lågdosområdet och vi känner att en stark tillväxt i antal sålda system närmar sig. Detta förväntas visa sig i orderingång och försäljning under de kommande kvartalen.


Läs hela kvartalsrapporten på www.sharpview.se.


För mer information, kontakta gärna: Magnus Aurell, VD, +46 13 23 50 35
Klas Themner, vice VD och CFO, +46 13 23 50 31


________________________________________
SharpView AB är en ledande leverantör inom medicinsk bildoptimering som möjliggör stråldosreduktion med hög diagnostisk tillförlitlighet. Företaget är en avknoppning från ContextVision AB, som har över 25 års branscherfarenhet inom bildoptimering. SharpViews huvudkontor ligger i Linköping och företaget är börsnoterat. Besök oss gärna på www.sharpview.se.(för fullständig rapport se bifogad fil)

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter