Pressmeddelande -

SHR bildar ny sektion för Fast food!

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare har i dagarna bildat en sektion för fast food-­restauranger. Sektionen bildar ett forum där fast food-restaurangernas representanter ges möjlighet att diskutera och driva gemensamma frågor. Sektionen kommer främst att arbeta med att sprida kunskap om fast food-näringens betydelse för samhället, i frågor som rör exempelvis arbetsmarknad, företagande, miljö och integration. Man kommer också att jobba med kunskapsspridning om fast foods positiva betydelse för hälsa och välbefinnande. – Det känns mycket bra att ha sjösatt den här sektionen. Många av våra medlemmar har särskilda intressen som de behöver få genomlysta i kretsen av branschkollegor och experter inom ramen för SHR. Fast food-restauranger är en sådan grupp, säger SHR:s vd Mats Hulth. – Det är viktigt att kunna bidra till att upplysa svenska beslutsfattare, massmedia och allmänheten om den stora betydelse som de här restaurangerna har för den svenska arbetsmarknaden. Det är en enormt viktig arbetsgivare, inte minst för många ungdomar och invandrare, säger Mats Hulth. – Det finns också ett stort behov av att sprida en mer rättvis bild av det stora jobb som de här företagen lägger ned på produktutveckling, livsmedelssäkerhet och hälsoaspekter. Den tidvis hårda debatten om en försämrad folkhälsa är en av drivkrafterna bakom en enastående utveckling hos fast food-restaurangerna mot grönare mat, ökad konsumentupplysning och dialog och samarbeten med olika intressenter inom svensk idrotts- och folkhälsorörelse, säger Leif Holmström, bransch- och utbildningschef och ansvarig för livsmedelsfrågor på SHR. Sektionen för fast food-restauranger är den andra sektionen att bildas inom SHR. Sedan 2004 finns Föreningen Svenska Spahotell, som samlar och kvalitetssäkrar de svenska spahotellen. För ytterligare information, kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84 eller SHR:s utvecklingschef Clemens Wantschura, telefon 08-762 74 33 eller 0709-95 50 75. Presschef Erika Rosander nås på 0708-96 90 04. SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se

Ämnen

  • Företagande