Pressmeddelande -

SHR kommenterar borgerliga alliansens budgetmotion: ”Mycket positivt med sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag”

Den borgerliga alliansens förslag på slopade arbetsgivaravgifter i den privata tjänstesektorn är mycket välkommet anser Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. – Vi och andra branscher i tjänstesektorn har arbetat för sänkta arbetsgivaravgifter i många år och tycker givetvis att det är mycket positivt när de politiska partierna äntligen börjar se tjänstesektorns stora potential och agera därefter, kommenterar SHR:s vd Mats Hulth. – I och med att tjänsteföretagen, och då inte minst hotell och restauranger, är personal­intensiva står kostnaden för arbetskraft för en stor del av företagens totala kostnader – betydligt större än för de flesta industriföretag, säger Mats Hulth och fortsätter: – Att kraftigt sänka eller helt slopa arbetsgivaravgifterna kommer att få en positiv effekt på sysselsättningen och företagens förmåga att växa. Det vore dessutom verkningsfullt mot den omfattande svartekonomin i många tjänstebranscher. SHR noterar att hotell inte nämns i den lista över företag som föreslås få en slopad arbetsgivaravgift, vilket organisationen beklagar. – Det hade givetvis varit positivt att se att alliansens intentioner gällde även hotellen, som är en betydande del av den växande och viktiga svenska besöksnäringen. Samtidigt är det främst restaurangerna som har svårt att få ekonomin att gå ihop och därmed tvingas avstå från att anställa. Restauranger hör också till dem som har stora problem med ojuste konkurrens från svarta aktörer, så för dem är förslaget mycket välkommet. För ytterligare kommentarer, kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84. SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 300 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se

Ämnen

  • Politik