Pressmeddelande -

SHR och Hotell- och restaurangfacket inleder förhandlingar om säsongsanställningar

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) och Hotell- och restaurangfacket (HRF), kommer snarast att inleda förhandlingar med anledning av den nya lagstiftningen om visstidsanställningar. Riksdagen fattar idag beslut om förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS), som innebär att bland annat säsongs-, ferie- och projektanställningar upphör som anställnings­former och ersätts av så kallad fri visstidsanställning. Den fria visstidsanställningen är under en femårsperiod begränsad till maximalt 14 månader, där även provanställning ingår. Lagen är dispositiv och kollektivavtalsparterna har möjlighet att träffa avtal om egna branschanpassade lösningar. – Vi kommer omgående att inleda förhandlingar om att reglera detta i kollektivavtal. Det är vår förhoppning att ett sådant avtal kan komma till stånd så snart som möjligt, säger SHR:s vd Mats Hulth och Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Ella Niia. – För många hotell, restauranger och andra företag i besöksnäringen är säsongsanställning en absolut nödvändighet. Företagen måste kunna ha anställda efter säsongernas variationer och med viss kontinuitet. Det blir ohållbart om de tvingas att byta personal varje år under hot om att behöva tillsvidareanställa dem som hittills varit säsongsanställda, säger Mats Hulth. – Det stärkta lagskyddet för visstidsanställda är bra, därför att det rensar upp i det myller av olika tidsbegränsade anställningsformer som vissa arbetsgivare tyvärr har överutnyttjat. Det som var tänkt som en undantagsregel, har allt för ofta blivit en huvudregel. Våra medlemmar har oftare än andra grupper drabbats av otrygga anställningar. Hotellstäderskor och servitriser måste också få ökade möjligheter att planera sina liv längre än några månader i taget. Men för vissa verksamheter inom vår bransch måste det även framöver finnas möjligheter att säsongsanställa, säger Ella Niia. För ytterligare kommentarer, kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84 eller Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Ella Niia, telefon 0706-52 24 33. SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se Presskontakt: Erika Rosander, 08-762 74 28 eller 0708-96 90 04, Elisabeth Forslund, 08-762 74 22 eller 0708- 96 90 12.

Ämnen

  • Företagande