Pressmeddelande -

Hamas beskjutningar från Gaza och internationell rätt

Hamas leker med oss Rubriken kan synas en smula stark men hur kan man annars kort beskriva vad som händer här i landet, menar juristen Arieh Fürth från Israel.

Medan de i Gaza tillverkade kassamraketerna faller över Sederot och de rysktillverkade gradraketerna faller över Ashkelon sitter Ehud Barak, vår försvarsminister, och väntar på svar från regeringens juridiska rådgivare om det enligt internationell lag är tillåtet att beskjuta med artilleri de platser varifrån ovannämnda raketer avlossats.

Alla är överens om att de avskjutits från tättbefolkade områden i Gazaremsan. Huruvida det är ok eller ej enligt internationell lag att Hamas beskjuter civilbefolkning i Israel är det tydligtvis ingen som bryr sig om. Om Israel har rätt att försvara sig mot detta är dock ett internationellt rättsligt problem. Förlåt mig, det är ingen tvekan om att Israel har rätt att försvara sig, frågan är bara hur.

Det torde inte vara någon fråga om att artilleribeskjutning av ett tättbefolkat område i Gazaremsan varifrån Hamas avlossat raketer formellt strider mot internationell rätt. Problemet är att pga att Gazaremsan inte är en självständig stat så kan inte Israel vidtaga våldsåtgärder som träffar s.k. icke krigförande personer. Att Gazaremsan styrs av en politisk rörelse, Hamas, som kommit till makten genom val och statskupp är ointressant ur juridisk synpunkt. Israel som för tre år sedan utrymde remsan både civilt och militärt anses ännu vara ansvarigt för dess civilbefolknings väl och ve.

Vad Israel har rätt att göra är att vidtaga militära åtgärder mot de personer som aktivt beskjuter mål på israeliskt territorium samt de som ger dem logistiskt stöd. Att det är svårt att göra detta i ett av världens mest tättbefolkade områden är tydligtvis helt oväsentligt för alla dessa personer som värnar om gazabornas mänskliga rättigheter!

Troligtvis har Israel också rätt att vidtaga militära åtgärder mot Hamas politiska ledarskap, men jag är övertygad om att det politiska ramaskriet runt om i världen skulle bli väl stort i det fallet.

När jag studerade juridik på 1960-talet fick vi lära oss att lagar som inte var i överensstämmande med sunt förnuft var lagar som skulle vara svåra att upprätthålla och därmed inte borde stiftas.

Tyvärr, och jag är helt övertygad om att det skett i all välmening, strider inte så få av de internationella rättsliga bestämmelser som instiftats efter andra världskriget för att humanisera och mer eller mindre förhindra krigföring mot hur världen fungerar. Dessutom och det är det allvarliga, dessa nya bestämmelser gynnar "bovstater" och politiskt tvivelaktiga (fint uttryck för brottsliga) rörelser gentemot de demokratiska staterna.

Rättsliga bestämmelser som förhindrar Israel att effektivt utöva självförsvarsrätten då Hamas eller annan organisation beskjuter israelisk civilbefolkning från Hamas kontrollerat territorium är bestämmelser som strider mot sunt förnuft så länge det internationella samfundet inte upprättar en internationen styrka för att upprätthålla lag och ordning runt om i världen enligt stiftade bestämmelser. Dvs någon typ av internationell polisstyrka. Jag menar definitivt inte FNs fredsbevarande styrkor! Men det är långt till dess.

I slutändan kan Israel komma att bli tvunget att militärt invadera Gazaremsan för att förhindra beskjutningen av sin civilbefolkning. En sådan militär aktion kommer troligtvis att kosta mer än 500 stupade israeliska soldater och tusentals döda Gazabor, huvuddelen av dem civilbefolkning.

Tyvärr så kommer det också att dröja länge innan man runt om i världen börjar inse det totalt vansinniga sätt som man applicerar internationell rätt på den sk Mellanösternkonflikten.

Arieh Fürth, Israel

 

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.