Pressmeddelande -

Israel ökar rörelsefriheten på Västbanken vars ekonomi förbättras

Som en del av Israels ansträngningar för att förbättra förhandlingarna med Palestinska Myndigheten, har Isarel vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra tillgängligheten och rörligheten för palestinierna på Västbanken. Trots säkerhetsrisker har Israel tagit bort 130 vägspärrar de senaste månaderna och öppnat sina gränser för ökad palestinsk export och arbetskraft, vilket resulterat i minskad restid och ökad ekonomisk aktivitet.

Beklagligt nog har terrorister utnyttjat Israels positiva åtgärder genom att försöka utföra attacker vilket begräsar Israels möjligheter att tillmötesgå palestinska behov och samtidigt bevara sitt folks säkerhet.

Israel har öppnat check-pointen Shave Shomeron, nära Nablus, vilket ökat rörelsefriheten för ca 300 000 palestinier enligt FN.

Israel använder nu biometriska system vid ett ökande antal check-points, något som avsevärt minskar restiden genom en effektivare inspektionsprocess. Fr o m januari till juni i år har det biometriska systemet använts 500 000 gånger.

Israel har försett palestinska affärsmän och Myndighetens tjänstemän med 1 500 specialla VIP-pass vilket underlättat rörligheten och förbättrat ekonomiska och diplomatiska aktiviteter.

Kvartetten, bestående av USA, Ryssland, FN och EU, har publicerat ett uttalande den 26 september som "lovordade nyligen utförda åtgärder av den israeliska regeringenmed syfte att lyfta på tillgänglighets- och rörlighetsrestriktioner, och uppmuntrade ytterligare steg för att underlätta villkoren för palestinskt civilt liv och ekonomi."

Ekonomin på Västbanken har förbättrats på grund av Isarels fortsatta steg.

Borttagandet av vägspärrar och check-points över hela Västbanken har inneburitminskad tid för export av produkter och har tillåtit mer regelbundna leveranser för palestinska företag .

Jordbruksprodukter från Palestina till Israel har ökat med 25% i och med den minskade leveranstiden för färskvaror att nå marknaderna inne i Israel.

Israel har också utfärdat 3000 tillstånd för palestinska arbetare och utökat antalet timmar de kan tillbringa på sina fält för att skörda oliver.

Under första halvan av 2008 har Israel ökat antalet arbetstillstånd för palestinier att arbeta i Israel och Västbanken med 11%. Daglönerna gick upp med 10% jämfört med 2006 och 2007.

Företagande på södra Västbanken har ökat med borttagandet av vägspärren Judea Junction. Öppningen minskade restiden mellan Hebron till Tarquimiya (det största handelscentret i området) från 45 till 20 minuter.

Turismen ökade med 42,7% i Jeriko och med mer än 95% i Betlehem, enligt Israels UD.

Arebstlösheten på Västbanken var 24% lägre första kvartalet 2008 jämfört med första kvartalet 2004.

Terrorister försöker utnyttja Israels lättnader.

En palestinsk kvinna utnyttjade den humanitära kön vid Hawara checkpoint, söder om Nablus, genom att smuggla syra som hon kastade i ansiktet på en israelisk soldat. Samma kvinna utförde en liknande attack flera veckor senare, och gjorde en annan israelisk soldat delvis blind.

Efter en vägpärr hade tagits bort på vägen mellan Jericho och Ramallah försökte en palestinier attackera bosättare vid en bosättning i närheten.

Israels armé (IDF) har stoppat flera självmordsbombare och konfiskerat dussintals med rörbomber och andra vapen vid vägspärrar på Västbanken under det senaste året. I september fann IDF drygt 50 kilo potassium nitrat, som används till att förfärdiga bomber vid Tarqumiya vägspärr.

Se också www.aipac.org

Översättning och redigering: Lisa Abramowicz 

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.