Pressmeddelande -

Terrorister håller judar och israeler på judiskt institut som gisslan i Mumbai, Indien

Terroristerna i Mumbai i Indien håller ca tio israeler som gisslan. Fem
eller sex israeler är fångar på två hotell. Tre eller kanske fyra israeler
är gisslan i Chabad House och uppges vara "medvetslösa", bland dem också rabbinen Gabriel Holtzberg och hans fru Rivka ( Rebecca ).

För en del av uppgifterna står den indiska barnhjälpen som tog med sig
paret Holtzbergs lille son Moshe tidigt på torsdagsmorgonen och gick ut ur
huset. Det är oklart om hon gjorde det på eget bevåg eller om
terroristerna tillät henne att ta ut babyn.

Rabbi Holtzberg är föreståndaren för Chabad House som framför allt tar
hand om judar på besök i Indien. Rörelsen söker aktivt upp judar för att
förmå dem att bli ortodoxt religiösa utövare. De senaste timmarna uppges
det att en talesman för terroristerna i huset gjort klart att han vill
förhandla fram en lösning som friger gisslan. Under samtalet framgick det
indirekt att han är muslim och möjligen från Kashmir. Uppgifterna är ännu
obekräftade. Man tror att fyra terrorister är kvar i Chabads hus. En
dödades under skottlossning med indiska commandostyrkor som belägrar
byggnaden.

Varför israelerna och judarna i byggnaden är medvetslösa har inte
framgått. Men uppgifterna är naturligtvis oroande.

Israels utrikesminister Tzipi Livni underrättas om läget i Mumbai timme
för timme.

Chabad är en av de största judiska religiösa rörelserna i världen med
kontor på alla kontinenter. Chabad var från början en pietistisk judisk
väckelserörelse i Ryssland och Polen som bärjade blomstra under första
hälften av 1800-talet. Man har tiotusentals anhängare i Israel och
hundratusentals anhängare allt som allt. Sekten, som också kallas
Lubavitch, har fortfarande sitt högkvarter i Brooklyn i staden New York,
där rabbinen Menachem Mendel Schneersohn var dess andlige ledare i
årtionden fram till sin död år 1995. Många i rörelsen anser att han var
Messias. Andra medlemmar av rörelsen förnekar anspråken på att han skulle ha varit Messias.

ChaBaD är förkortningen eller initialbokstäverna i Chessed, det hebreiska
ordet för kärlek och barmhärtighet. Chassidismen har sin betydelserot i
samma ord. Nästa initial är B som står för Binah eller förstånd. Nästa är
D för Da'at som är det hebreiska ordet för kunskap och insikt.

Dick Haas,

Jerusalem, torsdagen 27 november 2008, kl 16:43


www.dickhaas.com

Ämnen

  • Religion, tro

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.