Pressmeddelande -

Vattenkraft från Israels bergshöjder

Vattenkraft från Israels bergshöjder

Det låter ju som ett skämt att ett vattenfattigt land som Israel skulle kunna tillgodogöra sig grön energi från vattenkraftverk.

Men visst går det, om det gäller att kapa förbrukningstoppar under dagtid. Det är inte något nytt koncept att först med billig nattström pumpa upp vatten till ett magasin på en bergshöjd för att sedan släppa ner det på dagtid till turbiner som alstrar el till det högre dagspriset.

Fyra sådana anläggningar har nu godkänts för byggnad under de närmaste fem åren. Varje sådan kan ge ett tillskott av grön energi på 200-300 Megawatt när behovet från industri och för luftkylning i hem och på arbetsplatser är som störst under dagens ljusa timmar.

Den senast godkända planen gäller berget Gilboa. Tidigare tillstånd har givits för Mount Carmel nära Haifa, Kochav Hayarden i norra Galiléen och Menara i övre Galiléen nära Kiryat Shmona. Fallhöjden är normalt ca 500 meter. Både den övre och nedre reservoaren schaktas ur befintliga stenbrott och sänkor i marken som kläs in med hållbar plast. Det är stora privata bygg- och elbolag som står för investering och drift.

Ur e-tidningen ”Från den ljusa sidan” nr.5 – 2010. www.zionit.se

 

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi