Pressmeddelande -

3 miljoner till projekt för positiv samhällsutveckling

Creative Force är Svenska Institutets (SI:s) satsning på kultur och kreativitet för en positiv samhällsutveckling. Nu har drygt 3 miljoner kronor fördelats som stöd till svenska organisationer för samarbetsprojekt med västra Balkan, Georgien, Ukraina och Vitryssland.

Årets samarbetsparter kommer från hela Sverige och utgörs av såväl små uppstickare som stora etablerade institutioner. Bland bidragstagarna finns Clowner utan gränser som i Georgien utbildar artister och spelar för barn i interna flyktingläger, Riksteatern/Tyst teater som bygger upp ett regionalt kompetenscentrum för dövkonst i Makedonien, Romeo & Juliakören som ger barn från Kosovos fattigaste och mest missgynnade grupper nya vägar att uttrycka sig och SILC som genom Serbienbaserade journalisten Christina Wassholm genomför en feministisk kulturfestival Belgrad.

Syftet med Creative Force är att främja yttrandefrihet, jämställdhet och pluralism. Ett betydande fokus för satsningen ligger på barn och unga.

”Årets ansökningar innehåller flera kreativa och nytänkande projekt där bland annat konstens roll i en fungerande demokrati diskuteras. Vi når en viktig målgrupp av förändringsaktörer och unga genom projekten”, säger Daniel Gustafsson Pech som ansvarar för programmet på SI.

Programmet är ett led i SI:s strategiska satsning på kultur och kreativitet som ett medel för samhällsutveckling. Creative Force är också ett sätt att skapa nya, varaktiga nätverk mellan Sverige och en rad länder som inte alltid lyfts fram i just kultursammanhang.

Följ projektens framskridanden via www.si.se/creativeforce

För lista över samtliga samarbetspartners 2010. Ladda ner pressmeddelande i pdf-version.

För mer information, vänligen kontakta:

Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig
0736-84 20 22, jenny.hagblom@si.se

Daniel Gustafsson Pech, programansvarig
0736- 84 20 70, daniel.gustafsson.pech@si.se

www.si.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • utvecklingssamarbete
  • bistånd
  • kulturbidrag
  • sida
  • creative force

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.

Kontakter

Patrik Peter

Presskontakt Vik. chef för generaldirektörens stab +46 73 33 68 916

Sergio Guimaraes

Presskontakt Presskontakt 073-684 20 65

Anna Knutsson

Presskontakt Pressansvarig, svensk media 08-453 78 37