Pressmeddelande -

Europa attraherar alltfler studenter men USA fortfarande populärast

- Om Sverige ska kunna attrahera fler utländska studenter – som kanske måste betala avgifter – behöver landet bli mer känt som studiedestination, säger Ulla Rylander, enhetschef för utbildning och forskning på Svenska institutet. Alltfler studenter söker sig till Europa. USA anses dock fortfarande vara den mest attraktiva studiedestinationen, trots krångligare visumregler och mer misstänksamma myndigheter sedan 11 september. Detta gäller i synnerhet i Asien där USA ses som mer dynamiskt och dess universitet som mer konkurrenskraftiga. Europa förknippas mer med ”tradition” och ”kultur”. Europa är för de flesta liktydigt med Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Men Sverige är mer välkänt än andra länder av motsvarande storlek i Europa. Det visar den största studie som genomförts om synen på Europa och högre utbildning i Europa. Över 20 000 studenter från hela världen har svarat på frågor om bland annat vilket land de skulle vilja studera i, vilka länders universitet som är mest attraktiva och hur de ser på Europa i allmänhet. Studien har finansierats av Europeiska kommissionen. Av de svarande uppger 9 procent att de känner till Sverige som studiedestination. Av dem som känner till Sverige är det dock en stor del som har svarat på enkäten via Internet. De utgör därmed inte ett slumpmässigt urval och kanske är siffran en överskattning. Av de ca 20 000 som svarat på enkäten har drygt 11 000 svarat på pappersenkäter och omkring 9 000 svarat online. En kontrollgrupp av utländska studenter i USA har också svarat på enkäten. Pappersenkäterna har gjorts i sex länder där efterfrågan på studier utomlands är stor och/eller länder som anses strategiskt viktiga: Kina, Indien, Thailand, Ryssland, Mexiko och Brasilien. Svenska institutet har suttit med i styrgruppen för studien som nu finns på kommissionens hemsida: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/acareport.pdf Studien har genomförts av Academic Co-operation Association, ACA, där Svenska institutet är medlem. För mer information: Niklas Tranæus, 08-4537872, 0733-167455

Ämnen

  • Utbildning

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.

Kontakter

Patrik Peter

Presskontakt Vik. chef för generaldirektörens stab +46 73 33 68 916

Sergio Guimaraes

Presskontakt Presskontakt 073-684 20 65

Anna Knutsson

Presskontakt Pressansvarig, svensk media 08-453 78 37