Pressmeddelande -

Johanna Olofsson ny handläggare på Pakistanprogrammet på Svenska institutet

Svenska institutet (SI) har anställt Johanna Olofsson, senast internationell handläggare på Karolinska Institutet, som handläggare för Pakistanprogrammet.


- Johanna har, genom sina tidigare anställningar god erfarenhet av interkulturell kommunikation, vilket är en mycket viktig kompetens i arbetet med att utveckla Pakistanprogrammet, säger Olle Wästberg, generaldirektör på SI.

Innan Johanna Olofsson började på SI arbetade hon som internationell handläggare på Karolinska Institutet. Inom ramen för denna tjänst hanterade hon då utbytesstudenters ansökningar och avtalskontakter med universitet runt om i världen, samt höll i seminarier kring internationalisering av högre utbildning och mottagande av utländska besökare samt studenter. Dessförinnan var hon bland annat projektledare för Amnesty International i Australien. Johanna Olofsson är född och uppvuxen i Småland. Hon har dubbla kandidatexamina i statsvetenskap och socialantropologi från Stockholms universitet.

- Jag är övertygad om att jag har mycket att erbjuda som handläggare för Pakistanprogrammet på SI. Jag har alltid haft daglig kontakt med studenter och kollegor från hela världen genom mina anställningar, och tycker det är mycket stimulerande och omväxlande att jobba internationellt, säger Johanna Olofsson.

I Svenska institutets relationsskapande verksamhet används stipendier och bidrag som verktyg för att sätta Sverige på kartan och för att främja dialog och varaktiga relationer med omvärlden. Inom ramen för detta byggs långsiktiga relationer med både organisationer och enskilda individer, bland annat utländska studenter, forskare, lektorer, kulturpersoner och experter som kommer till Sverige. Pakistanprogrammet är ett stipendieprogram på Master- och doktorandnivå riktat till unga akademiker i Pakistan. SI hanterar programmet på uppdrag av Higher Education Commission, Pakistan.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Lindberg, tf press- och informationsansvarig, Svenska institutet
Telefon: 08-453 78 01, mobil: 0736-56 76 17, e-post: joakim.lindberg@si.se

www.si.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens kunskaper om och intresse för Sverige. Genom ett aktivt kommunikationsarbete och ett omfattande utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap skapas relationer mellan Sverige och andra länder. Institutet stödjer också undervisning i svenska vid utländska universitet. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och generalkonsulat utomlands. Svenska institutet kartlägger omvärldens bild av Sverige och styrkan i det svenska varumärket.

Ämnen

  • Universitet, högskola

Kontakter

Patrik Peter

Presskontakt Vik. chef för generaldirektörens stab +46 73 33 68 916

Sergio Guimaraes

Presskontakt Presskontakt 073-684 20 65

Anna Knutsson

Presskontakt Pressansvarig, svensk media 08-453 78 37