Pressmeddelande -

Nigerianska experter besöker Sverige för dialog om ökad sexhandel

Människohandel och prostitution utgör ett av vår tids främsta hinder för social jämlikhet och jämställdhet. I Sverige ökar antalet nigerianska kvinnor som befinner sig i prostitution. Svenska institutet (SI) har bjudit in 15 nyckelaktörer från Nigeria och Ghana för att delta i ett informations- och erfarenhetsutbyte kring människohandel och prostitution. Besöket har arrangerats i samarbete med svenska ambassaden i Abuja, Nigeria och kommer att hållas mellan den 5 - 11 maj i Göteborg och Stockholm.

Besöket arrangeras inom ramen för det uppdrag som SI har fått av regeringen som syftar till att på ett internationellt plan sprida information om svenska initiativ och förhållningssätt inom denna problematik.

Ökning av nigerianska kvinnor i prostitution
Att Svenska Institutet lägger en stor fokus på Nigeria beror på den stora ökning prostituerade från Nigeria till Sverige som har skett de senaste åren.  Fram till 2007 fungerade Sverige som ett transitland för de hundratals nigerianska kvinnorna som sedan jobbade som prostituerade i framförallt Oslo. Idag är bilden en annan. Enbart i Göteborg beräknar polisen att ett trettiotal nigerianska kvinnor befinner sig i prostitution.

”Vi har sett en markant ökning av kvinnor från Nigeria inom prostitutionen i Göteborg under det senaste året säger Mats Paulsson, chef för polisens traffickinggrupp i Göteborg, som menar att dessa kvinnor idag dominerar gatubilden i staden. Utvecklingen har gått förhållandevis fort och det är nu otroligt viktigt att polisen agerar och anpassar sitt arbete till den nya situationen för att förhindra dessa kriminella nätverka att få etablerat fotfäste i Sverige”

I takt med att antalet nigerianska kvinnor som befinner sig i prostitution i Sverige blivit större så har också behovet att ökad kunskap hos svenska myndigheter om människohandel från Nigeria vuxit.  Utöver att kvinnorna utsätts för hot och försätts i ekonomisk skuld till förövarna så används också voodoo-ritualer i syfte att utöva kontroll. En förutsättning för att kunna stoppa människohandeln från Nigeria är att myndigheter och frivilligorganisationer i både Sverige och Europa blir bättre på att förstå kraften i dessa ritualer och hur de påverkar de utsatta.

Uppskattningsvis har 40-50 tusen kvinnor från Nigeria fallit offer för människohandel under tiden 1990-2005. För närvarande omhändertas 2 000 - 3 000 kvinnor och flickor varje år vid Nigerias gränser. Huvudmålet för de kvinnor som lämnar landet för prostitution i Europa är Italien (Källa: UD)

Unikt tillfälle att utbyta erfarenheter
Genom besöket som nu arrangeras av SI skapas ett unikt tillfälle för såväl svenska som nigerianska nyckelaktörer som arbetar med människohandel att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Uppslutningen från de berörda myndigheterna i Sverige är stort. Sammanlagt kommer omkring ett 60-tal svenska nyckelaktörer att träffa sina Nigerianska kollegor inom NAPTIP (den myndighet i Nigeria som arbetar specifikt med människohandel och prostitution).

Att stärka dialogen mellan Sverige och Nigeria kring frågor som rör människohandel är av stor vikt, säger Maj-Inger Klingvall på UD, som hoppas att besöket i Sverige, utöver förstärkt kunskap, skall leda till ett ökat samarbete mellan länderna och de relevanta aktörerna.”

För mer information, vänligen kontakta SI:
Ulrika Rosvall Levin, projektledare SI, 073-231 85 34, ulrika.rosvalllevin@si.se
Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, 0736-84 20 22, jeha@si.se

www.si.se

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • naptip
  • sexköp
  • trafficking
  • prostituion
  • människohandel

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.

Kontakter

Patrik Peter

Presskontakt Vik. chef för generaldirektörens stab +46 73 33 68 916

Sergio Guimaraes

Presskontakt Presskontakt 073-684 20 65

Anna Knutsson

Presskontakt Pressansvarig, svensk media 08-453 78 37