Pressmeddelande -

Nytt ledarskapsprogram för opinionsbildare ska stärka banden mellan Sverige och Mellanöstern Nordafrika

För att skapa förutsättningar för dialog och förebygga konflikter mellan Sverige och den muslimska världen lanserar Svenska institutet i oktober ett ledarskapsprogram för unga opinionsbildare och journalister från Mellanöstern Nordafrika (MENA). Målet är att bygga ett långsiktigt professionellt nätverk av unga ledare och opinionsbildare från MENA och Sverige. Ett nätverk som stimulerar öppenhet och främjar ny kreativitet genom ömsesidiga läroprocesser. - Behovet av att bygga upp bra relationer med den muslimska världen har på senare tid blivit än mer aktuellt, inte minst i kölvattnet av Muhammedkrisen och rondellhundskrisen. Ömsesidigt förtroende bygger på kunskap och kännedom om varandra. Det är därför angeläget att arbeta för att öka kännedomen om Sverige och svenska värderingar, bl.a. kring yttrandefrihet, i de länder där den är som lägst. Det gör vi genom att bygga långsiktiga relationer och ett öppet nätverk mellan Sverige och denna del av världen, säger Olle Wästberg, generaldirektör på Svenska institutet. INFORMATIONSMÖTE FÖR POTENTIELLA SVENSKA MEDIESAMARBETSPARTER, TISDAG 13 MAJ KL. 16.00-17.00, SVENSKA INSTITUTET, SLOTTSBACKEN 10 Mötet syftar till att informera om programmet, hur de kan bidra till och dra nytta av satsningen. SI önskar ta del av erfarenheter från att arbeta i regionen och välkomnar specifikt svensk media som tros ha mycket att vinna på ett framtida utbyte med de utvalda kandidaterna. Detta inte minst genom möjligheten att såväl ta emot praktiserande kandidater på redaktionen som möjligheten att nominera en medarbetare till deltagande i programmet. Under mötet får du också möjlighet att stifta bekantskap med den uppmärksammade jemenitiska journalisten och SI-stipendiaten Walid Al-Saqaf. Al-Saqaf har bland annat belönats med the Daniel Pearl Fellowship och reser som efterfrågad talare jorden runt för att ge sin syn på tryckfrihet och mänskliga rättigheter. Hans portal, www.yemenportal.net, den enda nyhetskällan för icke-censurerade nyheter i Jemen, stängdes tillsammans med sju andra nyhets- och informationssajter ned av den jemenitiska censuren. För mer information vänligen kontakta Svenska institutet: Javeria Rizvi Kabani, tel: 08-453 78 76, e-post: javeria.rizvi.kabani@si.se eller Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, tel: 08-453 79 22, e-post: jenny.hagblom@si.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Patrik Peter

Presskontakt Vik. chef för generaldirektörens stab +46 73 33 68 916

Sergio Guimaraes

Presskontakt Presskontakt 073-684 20 65

Anna Knutsson

Presskontakt Pressansvarig, svensk media 08-453 78 37