Pressmeddelande -

Stipendiater från 32 länder diplomeras av SI

Svenska institutet (SI) delar årligen ut stipendier till utländska studenter och forskare som samlas i ett nätverk kallat SI Network for Future Global Leaders. Under 2012 delades över tusen stipendier ut till studenter och forskare från över femtio länder.

Vid en diplomeringsceremoni i Stockholm den 25 maj står SI värd för de internationella stipendiater, studenter och forskare, som under våren avslutar sina vistelser i Sverige. Tillsammans representerar de i år sammanlagt 32 länder.

Syftet med SI Network for Future Global Leaders är att bygga en stark och långvarig relation mellan Sverige och stipendiaterna. Under stipendieperioden i Sverige byggs denna relation via olika event, workshoppar och företagsbesök. Syftet är att fördjupa Sverigebilden och öka intresset för svenska värderingar och för Sverige viktiga utrikespolitiska frågor.

Genom vår långa erfarenhet av att arbeta med stipendiater kan vi se att vistelsen i Sverige har en av­görande betydelse för många stipendiaters yrkesutveckling och karriärer. Utländska studenter och forskare blir en del av Sveriges internationella nätverk och fortsätter att samarbeta med – och bidra till – oavsett vilka länder de befinner sig i. De är värdefulla för Sveriges roll i den internationella dialogen om frågor som rör demokrati, hållbarhet och jämställdhet”, säger Annika Rembe, generaldirektör för SI.

Stipendiater ännu viktigare för att attrahera internationella studenter
Sverige införde 2011 studieavgifter för utländska studenter utanför EU/EES-området, vilket medfört en kraftig minskning av antalet utomeuropeiska studenter vid svenska lärosäten. Samtidigt hårdnar den internationella konkurrensen om de bästa studenterna.

SI har fått ett nytt uppdrag för att under kommande år finansiera stipendiater från utvalda länder. SI har också i uppdrag att, i samarbete med svenska universitet och högskolor, marknadsföra Sverige som studiedestination.

”Vi kan se att avgiftsreformen fått stora konsekvenser för antalet ansökningar från utomeuropeiska studenter. SI arbetar aktivt med att samla berörda parter för att på ett kraftfullt sätt öka attraktionskraften och tillströmningen av internationella studenter”, säger Annika Rembe. 

Med diplomeringsceremonin vill SI visa sin uppskattning och rikta ett varmt tack till de studenter och forskare som valt att komma till Sverige. De är nyckelpersoner för ett fortsatt utbyte och samarbete inom högre utbildning och forskning, och inom andra för Sverige och stipendiaternas hemländers viktiga områden.

För att anmäla dig till ceremonin eller för mer information om SI:s stipendieverksamhet, vänligen kontakta:
Monika Wirkkala, chef för Enheten för talangmobilitet,  monika.wirkkala@si.se
Sergio Guimaraes, media relations manager, sergio.guimaraes@si.se, 073 684 20 65

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • studieavgifter
  • utbildning
  • stipendium
  • stipendiater
  • si network for future global leaders

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.

Kontakter

Patrik Peter

Presskontakt Vik. chef för generaldirektörens stab +46 73 33 68 916

Sergio Guimaraes

Presskontakt Presskontakt 073-684 20 65

Anna Knutsson

Presskontakt Pressansvarig, svensk media 08-453 78 37