Pressmeddelande -

Slut efter en vecka

Den 1 juli lanserades det senaste tillskottet i evenemangsmagasinet Det Händers editioner, Göteborg/Västkusten. Nu kan det konstateras att mottagandet har blivit över förväntan.

-Redan i onsdags den 6 juli hade vi de första påringningarna om att någonting höll på att hända ute på våra 160 distributionsställen i regionen, säger chefredaktör Ola Sjösten. Turistbyråerna började höra av sig med förfrågningar om när de fick fler tidningar då den första laddningen redan höll på att ta slut.

Från början planerades en mindre upplaga för att känna av intresset för evenemangsmagasinet Det Händer i Göteborgs/Västkustområdet. 

-Vi ville känna av intresset först men det stod klart redan i ett inledande skede att den planerade upplagan inte skulle förslå på långa vägar, säger Ola Sjösten. Intresset för ett magasin av detta slaget är oerhört stort och väldigt positivt. Vi fördubblade upplagan och var övertygade om att det skulle räcka. Nu vet vi bättre men vi hade aldrig vågat tro att vi redan på första utgåvan skulle tredubbla upplagan. Vi har precis lagt en beställning hos tryckeriet på ytterligare 15.000 tidningar, säger Ola Sjösten.

För mer information kan chefredaktör Ola Sjösten nås på tel 0707-77 51 72

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Skåne

Magasinet Det Händer Skåne & Köpenhamn är sedan 2007 regionens största evenemangsmagasin inom nöjen, kultur, mat, musik, festivaler med mera. Magasinet distribueras via 500 punkter i hela Skåne/Köpenhamnsregionen med en upplaga på 385.000 exemplar/år fördelat på 11 nummer. Fr o m 1 juli 2011 finns magasinet Det Händer även i Göteborg & Västkusten med en egen edition.