Lansering av Word Development Report 2009

Tid 21 November 2008 15:00 – 15:00

Plats Sida, Vallhallavägen 199, Stockholm

De senaste årens migration från landsbygden har skapat enorma slumområden i tillväxtländernas storstäder. Men migration och urbanisering är också viktiga delar i kraftfulla ekonomiska förändringsprocesser, som på sikt kan hjälpa invånarna ur fattigdomen. Den slutsatsen drar Världsbanken i 2009 års World Development Report - Reshaping Economic Geography -som presenteras fredagen den 21 november på Sida i Stockholm. Globaliseringen och den ekonomiska tillväxten världen över har lett till att fler människor i dag lever i städer än på landsbygden. Bland konsekvenserna märks också en ständigt växande slum i framför allt tillväxtländernas storstäder samt en allt mer utarmad landsbygd i de regioner som inte omfattas av den ekonomiska och sociala utvecklingen. Men den negativa utvecklingen går att vända med en medveten politik för ekonomisk integration, konstaterar Världsbankens rapport, som bland annat utgår ifrån de teorier om lokalisering och handelsmönster för vilka Paul Krugman tilldelas 2008 års ekonomipris till Alfred Nobels minne i december i Stockholm. - Det handlar om att utveckla regler och samhällsfunktioner som är giltiga och tillgängliga för befolkningen i sin helhet - alltså i både städer och på landsbygden, säger Lisa Román, chef för Sidas analysenhet,. Rapporten lyfter också fram betydelsen av investeringar i infrastruktur och att det ibland även är nödvändigt att rikta åtgärder mot särskilt eftersatta grupper på vissa platser. Vid fredagens lansering medverkar förutom rapportens huvudförfattare Indermit Gill även medförfattarna Chorching Goh och Uwe Deichman samt Örjan Sjöberg, professor i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Stockholm. Tid: Fredag 21 november kl 15.00 Plats: Sida, Vallhallavägen 199, Stockholm Journalister inbjuds att delta. För mer information ock bokning av intervjuer kontakta Sidas presstjänst tel: 08-698 55 55 eller press@sida.se

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066

Relaterat innehåll