Pressinbjudan: Internationellt mötet om skydd av barn i krisdrabbade länder - Stockholm 12-14 november

Tid 12 November 2008 09:00 – 14 November 2008 09:00

Plats Sidas lokaler, Valhallavägen 199

För första gången träffas politiker, givare, organisationer och experter från hela världen för att gemensamt diskutera och besluta om förbättringar för skyddet för barn i krig och katastrofer. Utrikesdepartementet, Sida, Rädda Barnen, UNICEF och Columbia University står gemensam värd för "Child Protection Action Summit 2008" - ett första möte av sitt slag. Vid väpnade konflikter och naturkatastrofer är barnen de mest utsatta. Deras grundläggande rättigheter och behov kommer helt i skymundan och blir till och med direkta mål för krigs- och våldshandlingar. Barn riskerar också att tvångsrekryteras som barnsoldater. FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989, ratificerad av alla utom två länder, utgör ett gemensamt internationellt åtagande för alla världens barn. Mötet samlar gäster från hela världen för att diskutera problemen med bristande skydd för barn i krig och katastrof. Under mötesdagarna kommer man lansera ett nätverk för att effektivare kunna arbeta med problemen. Ett gemensamt åtagande för framtiden kommer att undertecknas. Columbia University presenterar en rapport där deras mångåriga forskning på området har identifierat bra arbetssätt och nya metoder för skydd av barn. Inledningstalar gör biståndsminister Gunilla Carlsson och Sidas generaldirektör Anders Nordström. Deltar gör bland andra Hilde Frajord Johnsson, biträdande exekutivdirektör för UNICEF, Wijdan Mikhejl, minister för mänskliga rättigheter i Irak, Aflodis Kagaba, Rwandas ungdomsorganisation för mänskliga rättigheter och utveckling, Tonderai Chikuhwa, medarbetare till FN:s särskilde representant för barn i väpnad konflikt, Anette Musu Kiawu, vice minister för gender och utveckling i Liberia, Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och många andra. Plats: Sidas lokaler, Valhallavägen 199 Tid: mötet öppnar klockan 9.00 den 12/11 Detaljerat program och deltagarlistor kommer inom kort att kunna laddas ner på www.sida.se För frågor och anmälan kontakta: Sida 08-698 5555 eller Rädda Barnen 08-698 9090 För intervjuer med Gunilla Carlsson, kontakta pressekreterare Peter Larsson 070-283 9597.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066