Pressmeddelande -

30 års stöd till forskning ger resultat

Forskning och högre utbildning är viktigt för utvecklingen av ett land. Sida har stött insatser för att bygga upp kapaciteten av forskning i Moçambique under 30 år. I dag uppmärksammas jubileet i Maputo.

Att öka kapaciteten för att bygga upp eget kvalificerat kunnande är en långsiktig satsning för utvecklingen av ett land. Det tar tid och kräver uthållighet. Sammanlagt har Sida satsat 300 miljoner kronor under 30 år. Medel som i stor utsträckning används till att höja kapaciteten och kvaliteten på forskning och högre utbildning på Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo. Under åren har väsentliga förbättringar kunnat genomföras. Universitetet har i dag exempelvis 190 disputerade forskare samt flera forskningslaboratorier och forskningsbibliotek. En förutsättning för att driva forskning är kvalificerad administrativ kapacitet, något som Sida också har stött.

- Att fattiga länder äger sin egen kunskap är viktigt ur flera aspekter. Dels får landet en egen kunskapsbas för att besluta och prioritera om den egna utvecklingen, dels bidrar en högre generell utbildningsnivå till mer kompetent arbetskraft, vilket gagnar fattigdomsbekämpningen, säger Tomas Kjellqvist, chef för sekretariatet för forskningssamarbete på Sida.

I dag fungerar samarbetet med universitetet bra, men det har inte varit en spikrak väg. De senaste årens expansion inom forskningsområdet förde med sig en rad problem. Bland annat ledde en större utvärdering 2003 till genomgripande förändringar i ledningen och administrationen av universitetet.

- Samarbetet med forskningssektorn i Moçambique visar hur viktigt det är med en långsiktig vision i utvecklingssamarbetet och att vi kan upptäcka problem och sedan gemensamt lösa dem. Allt för att kunna bidra effektivt till det övergripande målet om fattigdomsbekämpning, säger Tomas Kjellqvist.

Sida ger sedan 2007 även stöd till det relativt nystartade ministeriet för forskning och teknik för utvecklandet av ett nationellt system för forskning liksom en nationell forskningsfond.

För frågor kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066