Pressmeddelande -

Ett bra klimat för utveckling

I samband med ett internationellt klimatmöte i Uppsala den 28 och 29 november bjuder Sida in till ett seminarium. Sida kommer att presentera hur och varför myndigheten arbetar med dessa frågor och vilken roll biståndet spelar i en tid av klimatförändringar.

- Klimatfrågorna har fått en allt större betydelse inom biståndsarbetet i dag. De pågående klimatförändringarna har visat sig slå särskilt hårt mot dem som redan är mest utsatta, säger Ulrika Åkesson, klimatrådgivare på Sida.

Det är anledningen till att Sidas klimatarbete i första hand går ut på att stärka just fattiga människors förutsättningar att anpassa sig till de pågående klimatförändringarna. Det är också orsaken till att regeringen i höstas valde att skjuta till 1,15 extra biståndsmiljarder till Sida i en klimatsatsning på totalt 4 miljarder kronor för åren 2009-2011.

- Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för våra mest grundläggande behov, som tillgången till rent vatten, matproduktion och hälsa. Allra hårdast drabbas de fattigaste människorna i Afrika, Latinamerika och Asien, säger Ulrika Åkesson.

Medverkande:
- Mia Horn af Rantzien, Ställföreträdande Generaldirektör på Sida
- Maria Berlekom, Chef för Miljö- och Klimatteamet
- Ulrika Åkesson, Klimatrådgivare

Datum: 28 november
Tid: kl 13.30 - 14.40
Plats: Universitetshuset, Sail IV, Uppsala

Seminariet hålls på engelska.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 5555

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066

Relaterade event