Pressmeddelande -

"Genombrott i kampen mot Östeuropas eskalerande hiv-epidemi”

Aidsepidemin i Östeuropa och Centralasien sprids snabbast i världen. Idag är antalet smittade i regionen hela 20 gånger fler än de var för 10 år sedan. Nu samlas för första gången makthavare, forskare, aktivister och hiv-smittade människor för att få stopp på den eskalerande smittspridningen. Den 15–18 maj hålls konferensen ”Facing the Challenge” i Moskva om hiv/aids-situationen i Östeuropa och Centralasien. Arrangörer är Ryssland, UNAIDS och International AIDS Society. Hiv/aids-frågan har hittills varit tabubelagd i regionen och makthavare har undvikit att ta upp den. Moskva-konferensen innebär en viktig vändpunkt. – För första gången någonsin samlas regionens makthavare, forskare, människor som lever med hiv och frivilligorganisationer för att utbyta kunskap och gemensamt trappa upp kampen mot epidemin. Detta innebär ett genombrott, säger Maria Norrfalk, Sidas generaldirektör, som kommer att delta vid konferensen. Antalet årliga dödsfall har nästan fördubblats mellan 2003 och 2005. Och idag beräknas antalet smittade i regionen uppgå till 1,6 miljoner människor, varav de flesta är under 30 år. En snabbt ökande andel av dem som smittas är unga kvinnor. Tidigare spreds smittan främst mellan sprutnarkomaner, men nu ökar smittspridningen kraftigt även bland andra grupper. Konferensen är viktig eftersom den kommer att lyfta fram betydelsen av att arbeta mer med förebyggande insatser. – Det är oerhört betydelsefullt att det förebyggande arbetet intensifieras och inriktas mer på ungdomar, eftersom det är en grupp som ofta utsätter sig för risker. Unga flickor och pojkar måste få sexualundervisning och tillgång till kondomer, säger Maria Norrfalk. Sida arrangerar ett satellitmöte under Moskva-konferensen den 16 maj med rubriken ”Morals and Politics – forces in the prevention agenda”. Denna fråga är minst sagt laddad. Preventionsinsatser har hamnat i skymundan och motarbetats aktivt från flera håll. Bland annat har företrädare för olika kyrkor gjort skarpa utspel och fördömt sexualundervisning för ungdomar – en verksamhet som är helt avgörande för att minska smittspridningen. Den rysk-ortodoxa patriarken Alexej II har exempelvis under senare tid reagerat kraftfullt mot satsningar som främjar användande av preventivmedel och förespråkar säkert sex. Mer information om konferensen: http://www.eecaac2006.org/eng Eller kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066