Pressmeddelande -

Innovatörer tar bussen mot framtidens gröna lösningar

Representanter från flera afrikanska länder och handelsattachéer från Europa, Afrika och Asien kliver nästa måndag på bussen mot Västernorrland – en av de mest innovativa gröna regionerna i världen. Under tre dagar ska innovatörer, företagare och myndigheter prata om nya finansierings- och samarbetsformer för att sprida svenska innovationer och gröna lösningar inom miljöteknikområdet.

Behovet av en miljömässigt hållbar utveckling i världen är störst bland fattiga människor. Sida har därför tagit initiativet till den internationella konferens inriktad på att möta Sveriges samarbetsländers behov inom miljöområdet och utarbeta nya sätt att arbeta ihop.

Konferensen ”Green Solutions - Clean Tech and Development” ska stimulera arbetet med miljöteknik och gröna lösningar för en hållbar utveckling och inspirera och sätta globala partners i kontakt med nya marknader. Potentialen i Sverige för dessa frågor är enorm och behovet av bättre produkter och lösningar för hållbar fattigdomsutveckling brådskar.

Framgångsrika svenska lösningar som kan vara aktuella som inspiration eller för export är bland annat lösningar och produkter inom energieffektivisering, solkyla, solvärme, solel, snökyla, hållbart byggande, lågenergibelysning, elbilar, hälsosamma inomhusmiljöer och förnyelsebar el.

Bland deltagarna finns privata företagare, branschföreträdare, strategiska lokala, regionala, nationella, internationella aktörer med ansvar för en miljömässigt hållbar utveckling i världen. Länder som Angola, Etiopien, Rwanda, Senegal och Zambia finns representerade.


Möt deltagarna innan de går på bussen mot Härnösand och Sida Partnership Forum. Bussen avgår måndag 17 maj kl 08.30 från Operahuset, Stockholm. Läs mer och se agendan på www.sida.se/greensolutions. För att boka intervjuer med någon av deltagarna, kontakta Sidas presstjänst press @ sida.se, eller ring 08-698 55 55

Några av de internationella deltagarna på konferensen:
• Sunita Narain - Centre for Science and Environment, Indien
• Lloyd Timberlake - Vision 2050, World Business Council for Sustainable Development, U.S.A.
• Gunter Pauli – 100 Innovations, ZERI Foundation
• Tony Clark – Center for Environmental Technology, Kina
• R. C. Mall / R. Narayan Moorthy - Indian Paper Manufacturers’ Association, Indien
• Chris Wize – Jeffares & Green Ltd. Consulting Engineers, Sydafrika
• Prof. Alan Brent - Stellenbosch University, Sydafrika
• Pattersson W. Brown – USAID, Belgien

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066