Pressmeddelande -

Kvarts miljard ska ge miljontals fattiga barn utbildning

Med hjälp av stöd från satsningen Fast Track Initiative har fattiga länder kunnat öka antalet barn och ungdomar som går i skolan med 19 miljoner. Antalet lärare har ökat med 55 procent. Nu ska den framgångsrika satsningen expandera med omfattande svenskt stöd. Regeringen har gett klartecken för omfördelning av resurser inom biståndet så att Sida kan besluta om ett utökat stöd – från 430 miljoner kronor till 700 miljoner kronor.

 – Att få utbilda sig är en rättighet, men utbildning är också en investering som får större effekter än bara en utbildad befolkning. I förlängningen leder en högre utbildningsnivå bland annat till minskad mödradödlighet, ökad jämställdhet och stärkt demokrati, säger Anneka Knutsson, chef för Sidas avdelning för hälsa och kunskap.

Sida har redan tidigare beslutat att stöda initiativet med 430 miljoner kronor mellan 2008 och 2011. Att kraftigt utöka stödet med ytterligare 270 miljoner kronor är ett viktigt bidrag till att öka antalet barn i världen som får möjlighet att lära sig läsa och skriva. De senaste åren har många utvecklingsländer gjort stora framsteg och kunnat erbjuda fler barn möjligheten att gå i skolan. I Mocambique har FTI och det svenska stödet exempelvis bidragit till att andelen barn som går ut sjätte klass ökat från 15 procent år 2000 till hela 60 procent år 2007.

Men utmaningarna är fortfarande enorma.  I dag saknar 800 miljoner människor runt om i världen grundläggande läs- och skrivkunnighet, mer än 70 miljoner barn går inte i skolan och flera hundra miljoner barn saknar möjlighet till meningsfullt lärande. Finanskrisen har pressat många länders redan hårt ansträngda utbildningsbudgetar och flera viktiga biståndsgivare har allt svårare att upprätthålla sitt bistånd.

– Globalt räknar man med att det krävs 16 miljarder dollar årligen för att nå milleniemålet om utbildning för alla. Därför tycker vi att det är en viktig signal även till andra givare att Sverige tar sitt ansvar och utökar stödet till initiativet, säger David Wiking, chef för Sidas kunskapsteam.

Education For All – Fast Track Initiatives styrelse fattade i början av november beslut om att stödja Rwandas utbildningssektor med 70 miljoner dollar samt utbildningssatsningar i Mocambique och Papua Nya Guinea med 90 respektive 19,2 miljoner dollar. Vid mötet fattades också beslut om en ny styrelse för Fast Track Initiative som kommer bestå av representanter från sex utvecklingsländer och sex givarländer representera givare och samarbetsländer, samt tre från det civila samhället, varav en avsatt för lärarnas arbetstagarorganisationer. Privata sektorn har en plats och Världsbanken och FN-systemet tre styrelseplatser. Sida har lett arbetet med att reformera styrelsen.

Ämnen

  • Bistånd

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.seKontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066