Pressmeddelande -

MTV och Sida samarbetar mot trafficking

Trafficking är ett av de största sociala problemen i Europa – och det blir allt större. Nu drar stiftelsen MTV Europe Foundation igång en rad satsningar för att uppmärksamma och minska människohandeln i Europa. Sida stödjer kampanjen med 9,5 miljoner kronor under ett år. – Satsningen är ett annorlunda och effektivt angreppssätt i kampen mot människohandeln. MTV når ut till miljontals unga människor och tillsammans kan vi bidra till att öka medvetenheten om de risker som finns och förändra beteenden och attityder, säger Peeter Kaaman, handläggare på Sida. Varje år exploateras minst 500 000 kvinnor och barn i Europa, de flesta sexuellt. En stor del av de kvinnor och barn som utsätts kommer från de fattigaste delarna av östra Europa, exempelvis Moldavien, Ukraina, Rumänien och länderna på västra Balkan, där möjligheterna att påverka sitt eget liv och utsikterna till en dräglig framtid är små. Det är oftast unga människor som exploateras i denna handel. De utnyttjas, säljs och misshandlas både fysiskt och psykiskt. Och misshandeln sätter livslånga och djupa spår. Den leder till svåra handikapp och självmordstankar. Det svenska bidraget ska främst användas till produktion av omfattande kampanj- och informationsmaterial mot människohandel och rikta sig till länderna i Östeuropa, där en stor del av offren för människohandel rekryteras. Kampanjen kan genom MTV nå ut till 158 miljoner hushåll och beräknas nå minst sex miljoner människor mellan 15 och 25 år. – Det är oftast människor i de åldrarna som riskerar att exploateras i människohandeln när de saknar ekonomiska förutsättningar att välja fritt vad de vill göra. Det är oerhört viktigt att nå dem för att visa alternativ och möjligheter. Samtidigt är det nödvändigt att agera kraftfullt för att minska efterfrågan bland köparna, säger Peeter Kaaman. Kortfilmer, tv-inslag och galor. Flera kortfilmer och inslag ska produceras i samarbete mellan MTV, lokala film- och konstskolor och lokala organisationer som arbetar mot människohandel i Östeuropa. Filmerna ska framför allt rikta in sig på att sprida information om och öka användandet av befintliga informationskällor mot trafficking, exempelvis genom jourtelefonnummer, så kallade ”hot-lines”. Allt producerat filmmaterial inom projektets ramar kommer att erbjudas gratis till tv-kanaler i Europa för att uppnå maximal spridning. Ett urval av kampanjerna (fyra korta inslag), riktade mot efterfrågesidan kommer att visas över hela Europa. Dessa inslag ska utbilda och informera unga män runtom i Europa kring frågor som rör jämställdhet och allmän människosyn. Sidas stöd kommer också att gå till en turné i Östeuropa med en rad musikevenemang för över 50 000 ungdomar, där informationsmaterialet ska användas och spridas. Där ges ytterligare utrymme för lokala organisationer att sprida sin information. Satsning inför Fotbolls-VM. Kampanjen innefattar en särskild satsning mot människohandel i samband med Fotbolls-VM i Tyskland i juni 2006. Sida har under flera år stött en mängd olika typer av insatser mot trafficking för sexuella ändamål. Dessa satsningar har uppgått till cirka en kvarts miljard sedan 1999. För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55. Eller ring Thomas G. Ehr, verksamhetschef på MTV Europe Foundation. Tel: +44-7866 727 131 eller +44 7971 283 889

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066