Pressmeddelande -

Nytt Sidastöd till exilmedier på pressfrihetsdagen

Imorgon, på pressfrihetsdagen, skriver Sida och medieinstitutet Fojo avtal om ett nytt stöd för att stärka exilmedier. Journalister i exil ska få möjlighet att knyta kontakter och identifiera framtida sätt att stödja varandra. Fojo ska också hitta former för att ge särskilt utsatta journalister ett tillfälligt skydd i Sverige.

Samarbetet är en del av den demokratisatsning som regeringen lanserade förra året. Den fokuserar särskilt på yttrandefrihet i de länder där det fria ordet är starkt begränsat. Alltför ofta tvingas redaktörer och enskilda journalister i exil. Nära 400 mediearbetare har tvingats lämna sina hemländer efter trakasserier, attacker och gripanden sedan början på 2000-talet, enligt pressfrihetsorganisationer.

- Pressfriheten är ofta det första offret när demokrati och mänskliga rättigheter hotas. Därför är viktigt att snabbt kunna stödja hotade människorättsaktivister och journalister, säger Anders Pedersen, Sidas chef för avdelningen för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Samarbetet mellan Fojo och Sida ska utveckla olika sätt att stödja exilmedier. Bland annat ska journalister och redaktörer få möjlighet att stärka sina nätverk för att möta de specifika utmaningar som medieföretag i exil ställs inför. Det kan handla om innovativa lösningar för att säkrare samla in och sprida information. Exilmediers ekonomiska förutsättningar är också en viktig aspekt i kampen för överlevnad och oberoende. Journalister på flykt ska kunna erbjudas tillfälliga fristäder.

Yttrandefrihet och fria medier är en av Sverige och Sidas prioriteringar inom utvecklingssamarbetet. Förra året satsades 267 miljoner kronor på insatser för att stärka yttrandefrihet, oberoende medier och tillgång till information.

- Vi fokuserar på att stärka mediesektorn genom stöd till förbättrad lagstiftning, kompetensutveckling och mediers ekonomiska hållbarhet. Demokratisatsningen är ett sätt att ge extra fart åt Sidas arbete med pressfrihet och människors rätt att uttrycka sig, säger Anders Pedersen.

Utöver Fojo, samarbetar Sida också med flera andra organisationer som arbetar med ytrandefrihet och mänskliga rättigehter som WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers), Article 19 och IFEX (International Freedom of Expression Exchange). Sida stödjer även organisationer som IMS (International Media Support) och FIDH (Federatión Internationale des ligues des Droits de l´Homme).

För mer information, kontakta Sidas pressavdelning på mejl press @ sida.se, eller telefon 08-698 55 55.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066