Pressmeddelande -

Offer för brott mot mänskligheten får kompensation och rehabilitering med svenskt stöd

Sida investerar 10 miljoner kronor i Internationella brottsmålsdomstolen, ICC:s, speciella fond för offer för brott mot mänskligheten. Syftet med stödet är att fonden ska kunna ge vård, rehabilitering och skadestånd till brottsoffer. Det är det enskilt största bidraget till fonden, som bland annat används i länder som Uganda eller Demokratiska Republiken Kongo.

Brottsofferfonden finansieras främst genom frivilliga bidrag från till exempel regeringar, och internationella organisationer. Hittills har fonden fått in omkring 76 miljoner kronor. Idag presenteras det svenska stödet under en ceremoni på den svenska FN-representationen i New York.

Medan domstolen dömer förövare av brott mot mänskligheten, kan fonden komplettera med stöd både till specifika offer och till hela samhällen eller grupper som utsatts för krigsbrott och övergrepp i en konfliktsituation. Under de senaste två åren har bland annat 3 000 barnsoldater fått rehabilitering och över 10 000 män och kvinnor som utsatts för sexuellt våld fått stöd.

- Fondens unika koppling till ICC gör den viktig. Att brottsoffer på något sätt kompenseras är en nödvändig byggsten för att undvika framtida konflikter. Det kan handla om fysisk eller psykisk rehabilitering. Men också materiellt och ekonomiskt stöd till hela samhällen genom utbildning, återuppbyggnad av förstörda byggnader och infrastruktur, eller genom att skapa jobbtillfällen, säger Ulf Källstig, chef för Sidas avdelning för globala program.

Hittills har fonden framför allt fokuserat på samhällen i norra Uganda och Demokratiska Republiken Kongo. Utöver tidigare barnsoldater och överlevare av könsrelaterat våld har programmen bland annat gett stöd till flickor som blivit med barn genom våldtäkt eller människor som blivit torterade, stympade eller fått andra fysiska men.

Att kompensera och ta hänsyn till särskilt utsatta gruppers behov är vägledande i fondens arbete, bland annat genom att se till att barn får vara delaktiga i rättsprocesserna och att ge stöd till kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld att återintegreras i samhället.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst på press @ sida.se, eller 08-698 55 55.

Ämnen

  • Bistånd

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.seKontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066