Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Hur drabbar våra sparpaket fattiga länder?

Vice Riksbankschef Lars Nyberg kommer till Sida för att med Sida och diskuterar med Sida och svenska aktörer på finansmarknaderna effekterna av finanskrisen på fattiga länder.

Erfarenheten från tidigare finansiella kriser visar oss att de fattigaste drabbas hårdast. Vad händer med fattiga länders finansiella system när den globala markanden är i turbulens? Vilken effekt får räddningspaket i rika länder på små ekonomier? Slår hårda åtstramningar värre på fattiga länder? Vilka andra effekter kommer den finansiella krisen få på fattiga länder? Hur kan Sida och andra givare bidra till att lindra effekten av krisen för fattiga människor?

Dagens kris är idag global och slår hårt mot de centrala delarna av de finansiella systemen. Det innebär brist på investeringar, fallande råvarupriser och en global lågkonjunktur som tillsammans med svaga finansiella system kommer att ge många fattiga länder stora problem.

Huvudgäst: Vice Riksbankschef Lars Nyberg, som under flera år varit aktiv i samarbetet mellan Sida och Riksbanken för stöd till centralbankerna i Albanien, Kenya, Uganda, Vietnam och Sri Lanka.
Leder diskussionen gör Albena Melin, chef för Sidas avdelning för ekonomisk utveckling. Deltar gör bland andra representanter från Sidas partners på KPMG, Nasdaq OMX och representanter från det svenska finansiella sektorn.

Plats: Sida, Valhallavägen 199, Oasen, en trappa upp från receptionen
Tid: 9.00 - ca 11.00
För frågor kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55
Skicka anmälan till press@sida.se

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066