Pressmeddelande -

Pressinbjudan till seminarium 3 juni: Bistånd positiv kraft för förändring i Nicaragua – avslut efter 30 års samarbete

Sida fasar ut biståndet till Nicaragua och lämnar landet med en unik biståndserfarenhet. Att ha följt ett land från konflikt till postkonflikt och genom en demokratiseringsprocess under 30 år ger lärdomar som både Sverige och andra länder har kan använda sig av. På onsdagen håller Sida ett internationellt seminarium om erfarenheterna från Nicaragua och från regionen.

Sida drar sig tillbaka från Nicaragua och andra länder och program i Centralamerika med ett stort mått av stolthet och viktiga framsteg i bagaget. Det handlar om tydliga resultat i ett antal sektorer och program som till exempel bostadsprogram och jordbruksutveckling samt stöd till innovativa reformer inom domstols- och polisväsendet, där rättvisan kommit närmare vanligt folk.

Ett av de viktigaste syftena med seminariet är att koppla samman erfarenheter och lärdomar från Nicaragua med de problem och utmaningar som finns i andra situationer och länder. Sveriges utvecklingssamarbete får en allt större tyngdpunkt på länder i konflikt och postkonflikt, bland annat i Afrika. Det ges också utrymme för kritisk debatt kring resultat för ett effektivt samarbete.

Medverkar gör bland andra: Ana María Pizarro från kvinnoorganisationen Sí Mujer, Manuel Rocha, chef vid nicaraguanska polismyndigheten, Honduras viceminister för biståndsfrågor Julio César Raudales, Josue Léon, miljörådgivare från Honduras samt den tidigare svenska biståndsministern Pierre Schori.

Datum: 3 juni
Tid: 8.00 - 17.00
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

I ett antal parallella seminarier diskuteras jämställdhetsarbetet i Nicaragua, där mycket har åstadkommits, men där de skärpta abortlagarna kan ses som ett bakslag av kvinnoorganisationerna och av aktörer runt om i världen. Lärdomar från orkanen Mitch i Honduras och återuppbyggnadsarbetet används med jordbävningskatastrofen i Haiti som fond. Ett seminarium om miljöarbete i regionen visar på erfarenheter från lokala lösningar på regionala problem i klimatförändringarnas tid.

För anmälan, mer information eller bokning av intervjupersoner, kontakta Sidas pressekreterare Tove Wennergren, 08-698 56 26 eller mejla press @ sida.se

Agendan för seminariet artiklar, resultatrapporter och andra studier från samarbetet finns på hemsidan
www.exitnicaragua.net

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066