Pressmeddelande -

Regeringen fryser 1,1 miljarder kronor i biståndsbudgeten

I dag har regeringen tillkännagivit ett beslut om utgiftsbegränsning för Sida på 1,1 miljarder kronor 2004. Därmed blockeras en betydande andel av biståndsbudgeten på 14,3 miljarder kronor under året. Orsaken till de frysta resurserna är att regeringen måste hålla sitt utgiftstak. – Det här försvårar för oss att bekämpa fattigdomen i världen. Verksamhet måste nu skjutas upp och program kommer sannolikt att stoppas, säger Maria Norrfalk, Sidas generaldirektör. Med anledning av regeringens utgiftsbegränsning ska Sida hålla överläggningar i augusti för att avgöra vilka verksamheter som kommer att drabbas och hur myndigheten ska hantera den kraftiga minskningen av resurserna. Sida har tidigare fått kritik för att inte ha lyckats betala ut hela anslaget, men ett av skälen till detta är just utgiftsbegränsningarna. – Den här typen av ryckighet i ekonomin drabbar den långsiktiga verksamhet som vi vill bedriva. Minskade resurser undergräver vår strävan för att uppnå FN:s millenniemål, säger Maria Norrfalk. I de så kallade millenniemålen har Sverige och världens länder enats om att arbeta tillsammans för att utrota världsfattigdomen. Ett delmål är satt till 2015 då andelen människor som lever på mindre än en dollar per dag ska vara halverad. Det är ett ambitiöst åtagande som kräver stora insatser för att förverkligas. Men det går åt rätt håll. De senaste trettio åren har världen blivit ett bättre ställe att leva på för många människor. Under den perioden har utvecklingsländerna, som grupp, nått resultat som det tog Sverige hundra år att uppnå. Fattigdomen minskar på flera håll i världen, livslängden har ökat och allt flera kan läsa och skriva. Ett barn som föds i dag kan förvänta sig att leva åtta år längre än om det fötts på 70-talet. – För alla dessa framsteg har biståndet spelat en viktig roll. Därför är det viktigt att vi kan bedriva en effektiv långsiktig verksamhet, säger Maria Norrfalk. För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066