Pressmeddelande -

Sida fördelar 60 miljoner till forskning inför 2009

Sidas råd för utvecklingsforskning har beviljat forskningsmedel inför 2009 till 105 projekt på svenska universitet och högskolor för sammanlagt 60 miljoner kronor. Inklusive tidigare beviljade projekt uppgår det samlade stödet inför 2009 till 135 miljoner kronor fördelat på drygt 200 projekt.

I bedömningen av de cirka 400 ansökningarna har Sidas råd för utvecklingsforskning beaktat forskningens vetenskapliga kvalitet och dess relevans för utvecklingsländer.

- Det är viktigt att den forskning vi stödjer bidrar till ökad kunskap om utvecklingsprocesser, och då är miljö- och jämställdhetsaspekter särskilt viktiga. Forskningen ska vara ett instrument i länders bekämpning av fattigdom, säger Viveka Persson, forskningssekreterare på Sida.

Liksom tidigare år svarar universiteten i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala för majoriteten av beviljade ansökningar.

Sidas råd för utvecklingsforskning beviljar bidrag inom sex olika forskningsområden: hälsoforskning, naturresurser och miljöforskning, humaniora, utbildning och kultur, naturvetenskap och teknik samt ekonomirelaterad respektive annan samhällsvetenskap.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

 

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066