Pressmeddelande -

Sida kräver tillbaka biståndspengar från Uganda

Sida kräver att Ugandas regering betalar tillbaka sammanlagt 45 miljoner kronor av det bistånd som landet fått från Sverige sedan 2009. Kravet ställs efter att en första delrapport av Sidas egen utredning har blivit klar. Utredningen stärker misstankarna om förskingring och visar att omfattningen är betydande.

 - Det rör sig om medvetet brottsliga handlingar, utförda av personer anställda vid tre statliga institutioner i Uganda. Vi har nolltolerans för den här typen av brott och kräver nu tillbaka hela det belopp som Sverige bidragit med till programmet, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Förskingringen upptäcktes tidigare i höst av den ugandiska riksrevisionen och handlar om omfattande oegentligheter i hanteringen av biståndsmedel från Sverige, Norge, Danmark och Irland. I en rapport konstaterades att omkring hälften av de biståndspengar som givarna bidragit med till en fond för insatser i norra Uganda istället förts över till andra konton.

Totalt rör det sig om cirka 100 miljoner kronor som inte använts till det som var meningen: vägar, skolor, hälsokliniker, rättssystemet och vattenförsörjning i de eftersatta norra delarna av landet.

Exakt hur stor del av det svenska stödet som har förskingrats går inte att säga idag. Därför kräver Sida tillbaka hela det utbetalade beloppet på 45 miljoner kronor.

Efter avslöjandet greps flera tjänstemän på Ugandas riksbank, finansdepartement och på premiärministerns kansli. Sverige har tillsammans med de andra länderna i givargruppen ställt mycket tydliga krav på Uganda om att de som utfört förskingringen ska ställas till svars för sina handlingar.

Rapporten från Ugandas riksrevision täcker åren 2010-2012, men den första utbetalningen till programmet gjorde Sida 2009 och projektet var tänkt att fortsätta flera år framöver. 

  - Vi är medvetna om att våra återbetalningskrav riskerar att bromsa viss utveckling i norra Uganda och det är ytterst beklagligt. För att vårt beslut inte ska drabba människor i Uganda undersöker vi möjligheterna att på andra sätt att ge stöd till utvecklingen i den här regionen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Parallellt, och som alltid vid liknande händelser, gör Sida en kartläggning och analys av den svenska handläggningen. I Sidas egen pågående utredning framkommer även behov av att granska vidare hur Sida agerat på eventuella brister i återrapportering av biståndsinsatsen.

 - Vi utreder just nu om vi har hanterat insatsen i enlighet med våra rutiner och gällande avtal. Det är oerhört viktigt att vi alltid tittar över vårt eget agerande, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Tills vidare utredningar är klara så avvaktar Sida med utbetalningar och nya samarbetsavtal som går genom statliga kanaler i Uganda.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på press @ sida.se eller 08-698 5555.


Ämnen

  • Bistånd

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.sePresskontakt

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066