Pressmeddelande -

Sida planerar ytterligare sparåtgärder för en budget i balans

Sida behöver minska de progostiserade kostnaderna för sin förvaltning under 2010 med ytterligare 45 miljoner kronor för att myndighetens kostnader ska rymmas inom årets budget. Ledningen har diskuterat olika åtgärder för att minska utgifterna och beslut om nya sparåtgärder tas inom kort efter förhandling med de fackliga parterna.

- Det är viktigt för Sida att på kort sikt få en budget i balans, men också att rusta myndigheten för en framtida organisation med något mindre huvudkontor och mer personal ute i samarbetsländerna, säger Anders Nordström.

Konkret kommer de föreslagna åtgärderna sannolikt innebära bland annat stopp för externa rekryteringar, inga förlängningar av vikariat, ingen övertid, riktade pensionserbjudanden samt att sänka delar av driftskostnaderna med 20 procent. Besparingarna kräver en proaktiv personalplanering för att säkra kärnverksamheten.

- Prioriteringen är att vi, med bibehållen hög kvalitet, ska kunna genomföra det utvecklingssamarbete som regeringen har beslutat i Sveriges olika samarbetsstrategier, säger Anders Nordström.

Sidas bedömning är att de nu planerade åtgärderna räcker för att klara årets budget. För kommande år behöver myndigheten minska kostymen ytterligare. Antalet anställda i Sverige ska minska till förmån för utsända, framförallt i Afrika.

Dessa besparingar är en fortsättning av de sparåtgärder som vidtogs under hösten för att minska Sidas organisation och kostnader för att rymmas inom den budget som regeringen beslutat om.

För mer information eller intervjuer ring Sidas pressansvariga 08-698 5555 eller mejla press @ sida.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066