Pressmeddelande -

Sida satsar stort på el i Tanzania

Sida investerar 500 miljoner kronor för att elektrifiera de södra delarna av Tanzania. Satsningen får stor betydelse för regionens invånare, inte minst för den fattiga befolkningen.

Elektricitet är ett effektivt sätt att höja levnadsstandarden för människor. Elen har även stor betydelse för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera, som till exempel skolor, sjukhus, myndigheter samt utveckling av ett lokalt näringsliv.

- I dag har bara tio procent av Tanzanias befolkning tillgång till el. Om vi kan bygga ut elen så förbättrar vi också förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, social utveckling och minskad fattigdom, säger Anders Nordström, Generaldirektör på Sida.

Den svenska regeringen har fattat beslut att Sida ska investera totalt 500 miljoner kronor. 290 miljoner kronor ges som gåva till Tanzania, resterande 210 miljoner är i form av en förmånlig så kallad u-kredit till Tanzanias regering.

Projektet ska förse sex distrikt i Iringa- och Ruvuma-regionerna med elektricitet. Totalt berörs 1.5 miljoner människor av stödet. Satsningen har ett tydligt fattigdomsfokus genom att fattiga bland annat får subventionerade el-avgifter och utbildning i hur el kan användas på ett bra sätt.
Stödet förväntas bidra till ökade inkomster, föbättrad hälsovård och utbildning och att den personliga säkerheten stärks.

- Till exempel blir det nu möjligt att satsa på belysning av gator och andra offentliga platser. På så sätt innebär elektrifieringen en ökad trygghet för framför allt kvinnor och barn, säger Marie Bergström, energirådgivare på teamet för Samhällsbyggnad på Sida.

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066