Pressmeddelande -

Största utvärderingen någonsin av budgetstöd till fattiga länder

I dag presenteras en stor internationell oberoende utvärdering av budgetstödet till sju länder som bland andra Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Den visar att budgetstödet på många sätt varit framgångsrikt, men uppmanar också givarna att inte ha för hög tilltro till budgetstöd. Syftet med utvärderingen har varit att granska vilken effekt stödet haft på utvecklingen i länderna Burkina Faso, Malawi, Mali, Moçambique, Nicaragua, Rwanda, Uganda och Vietnam. Enligt utvärderingen har budgetstödet varit lyckat i fem av länderna. Framför allt har stödet bidragit till att dessa fem länder satsat mer på hälsovård och utbildning än innan de fick budgetstöd. Däremot går det ännu inte att se några tydliga resultat på att fattiga människor har fått en högre inkomst. Utvärderarna pekar också på att budgetstödet till Malawi inte fungerat och att givarländerna bättre måste analysera den politiska och ekonomiska situationen i ett land innan de ger budgetstöd. Resultaten visar dock att budgetstöd kan vara ett effektivt sätt att ge bistånd när den politiska viljan att minska fattigdomen finns i samarbetslandet. Stödet har hjälpt länderna att förbättra sin ekonomiska planering och gjort budgetprocessen mer transparant. Utvärderarna har inte hittat några belägg för att budgetstöd har varit mer drabbat av korruption än någon annan typ av bistånd. Generellt har budgetstödet bidragit till att stärka samarbetet mellan samarbetslandet och givarna. Denna typ av bistånd har även förbättrat samordningen mellan givarländerna. Utvärderingen har gjorts av ett team, lett av University of Birmingham. Det är den största och mest detaljerade i sitt slag och omfattar perioden 1994–2004. Under denna period har sammanlagt omkring fyra miljarder US-dollar, eller ungefär fem procent av OECD-ländernas bistånd, gått till de sju ländernas budgetar. Förutom de sju samarbetsländerna har 24 givarländer varit med i utvärderingsarbetet. Sverige har genom Sida stött utvärderingen med 2,5 miljoner kronor. Samarbete i form av budgetstöd är en av de delar som ingår i Parisdeklarationen som antogs för drygt ett år sedan. Den innehåller åtaganden som ska genomföras av både givare och samarbetsländer. Mer information om utvärderingen finns på sajten: www.oecd.org/dac/evaluationnetwork För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066