Pressmeddelande -

Stor aktionsplan ska rädda liv i världens dödligaste kris: Kongo-Kinshasa

Krisen i Kongo-Kinshasa är den dödligaste i världen sedan andra världskriget. Varje dag dör cirka 1 200 människor av behandlingsbara sjukdomar, svält eller våld. Samtidigt har krisen till stor del ignorerats om man jämför ekonomiska bidrag för att motverka andra jämförbara kriser. FN har nu tagit fram en aktionsplan mot krisen i landet. Sida har beslutat att stödja den omfattande satsningen med 80 miljoner kronor. De totala kostnaderna uppgår till cirka 680 miljoner dollar. – Situationen är på många sätt chockerande i Kongo. Övergrepp och våldtäkter mot kvinnor och barn av soldater och gerillan används som ett vapen i konflikten. Den humanitära situationen här minst lika illa som i västra Sudan, om inte värre. FN:s aktionsplan är oerhört viktig för arbetet mot fattigdom, konflikt och lidande, säger Maria Norrfalk på plats i Goma i östra Kongo-Kinshasa. Aktionsplanen omfattar 330 projekt som är utspridda i hela landet. Det handlar om distribution och produktion av livsmedel, hälsovård, utbildning, tillgång till rent vatten, fungerande sanitet och tak över huvudet. Samtidigt ska FN och enskilda organisationer på ett samordnat sätt stärka skyddet av utsatta människor, stödja återflyttning och reintegrering av flyktingar samt öka jämställdheten. – Aktionsplanen ska rädda liv och ge en nödvändig starthjälp för en tryggare framtid åt befolkningen. FN-appellen är rekordstor – tre gånger högre än i fjol och den är rikstäckande. Tidigare satsningar har främst varit koncentrerade till östra Kongo, säger Gunilla Petrisson, handläggare på Sidas humanitära enhet. I nästan tio år har Kongo-Kinshasa plågats av väpnade konflikter vilket successivt har drivit landet ännu djupare in i den ekonomiska och sociala kris som decennier av vanstyre medfört. Cirka fyra miljoner människor har dött de senaste sex åren som en följd av den senaste konflikten och trots enorma naturtillgångar är landet ett av världens absolut fattigaste. Hälsovård och undervisning har urholkats och på många platser i det närmaste upphört. Tillgången på rent vatten och fungerande sanitet är mycket dålig. Kongo är till ytan lika stort som Europa och saknar praktiskt taget vägar. Det mesta av nödhjälpen måste fraktas ut med flyg till stora kostnader. – Den osäkra situationen medför att mindre än 10 procent av landets jordbruksmarker brukas, vilket lett till undernäring och svält. Kvinnorna som traditionellt står för den största delen av livsmedelsproduktionen vågar inte gå ut på fälten på grund av risken för överfall och våldtäkt och de flesta åkrar ligger därför i träda, säger Gunilla Petrisson. Trots fredsavtalet och trots ljusglimtar i den politiska processen fortsätter våldet och terroriserandet. – Den nya så kallade integrerade armén består till stor del av outbildade, obetalda och svältande rekryter som fortsätter att plundra, våldta och trakassera den befolkning den är satt att skydda. På samma sätt som milisgrupper eller de kringströvande kriminella gängen gör. Varje månad rapporteras om nya flyktingvågor på grund av överfall på byar. Varje vecka rapporteras om nya platser där svår undernäring konstaterats. Och varje dag rapporteras om gruppvåldtäkter på kvinnor och flickor, säger Gunilla Petrisson. För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066