Pressmeddelande -

Svenskarna vill öka samarbetet med länderna kring Östersjön

Svenskarna ser positivt på framtiden för länderna i Östersjöområdet. Åtta av tio svenskar vill att Sverige borde driva en mer aktiv politik för att skapa större sammanhållning mellan länderna i området. Det visar en ny opinionsundersökning gjord av Sifo Research International på uppdrag av Sidas nya Östersjöenhet. Syftet med undersökningen har varit att få fram hur väl förankrat ett fortsatt samarbete mellan Sverige och de olika Östersjöländerna är hos den svenska allmänheten. Undersökningen presenteras i sin helhet på Svenskt Östersjöseminarium i Karlskrona nu på torsdag. Experter, forskare, politiker och representanter från näringslivet deltar på seminariet. - Seminariet kommer att hjälpa oss att utveckla vårt Östersjösamarbete och få svenskarna mer intresserade av det. De flesta svenskar verkar inte veta så mycket vilket utbyte vi har med länderna i regionen, säger Thomas Johansson, chef för Sidas Östersjöenhet. Sifo-undersökningen visar att svenskarna inte tror att samarbetet mellan Sverige, Baltikum, Polen och Ryssland är jämlikt och ömsesidigt. Framför allt verkar svenskarna sakna kunskap om att det tidigare biståndet till Baltikum och Polen fasats ut i och med ländernas EU-medlemskap och att stödet har övergått i ett gemensamt arbete kring miljö-, säkerhets eller samhällsfrågor. Men de flesta tillfrågade svenskar anser dock att samarbetet borde stärkas och de är också mer positiva till ett utbyte i Östersjöområdet än till samarbete med EU. Tid och plats: Klockan 09.30–17.00 på First Hotel Statt, Karlskrona. Medverkande: Lena Ek, Europaparlamentariker, Kent Härstedt, Östersjöemissarie, Kjell-Albin Abrahamsson, Sveriges Radios Östeuropakorrespondent, med flera. Seminariedagen är ett samarbete mellan Sidas Östersjöenhet och Sveriges Kommuner och Landsting. Journalister är välkomna att delta. Om Sidas Östersjöenhet: Sida fick i slutet av 2004 regeringens uppdrag att etablera en Östersjöenhet i Visby. Enhetens uppdrag är att främja det svenska samarbetet med länderna runt Östersjön, framför allt de nya EU-medlemsländerna. Verksamheten arbetar under ett särskilt anslag från UD, Främjande av Östersjösamarbete. Läs mer på www.sida.se/ostersjoenheten För mer information och anmälan till Östersjöseminariet den 6 april, kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066