Pressmeddelande -

Sverige utökar stödet till de jordbävningsdrabbade i Indonesien

Antalet döda och skadade i det jordbävningsdrabbade Indonesien stiger fortfarande. Nu stödjer Sida Röda Korsets insatser med fem miljoner kronor för att rädda skadade människors liv och hjälpa hemlösa med tak över huvudet, mat och vatten. Dessutom stödjer Sida Räddningsverkets kommunikationsteam med två miljoner kronor. Uppemot 500 läkare och sjukvårdspersonal har skickats till Yogyakarta från andra delar av landet och ett antal nationella och utländska livsmedelstransporter har kommit fram till området. - Flera internationella organisationer skickar material och personal som normalt jobbar i den tsunamidrabbade provinsen Aceh. Bland annat har fältsjukhus och tält transporterats till det jordbävningsdrabbade området, säger Maria Gunnarsson, handläggare på Sidas humanitära enhet. Fler än 5 000 människor är bekräftade döda, men dödssiffran befaras stiga ytterligare. Mellan 15 000 och 20 000 har skadats och över 25 000 hus har blivit förstörda, och många av de hus som står kvar har sannolikt fått skador som kommer att behöva repareras innan de kan bli beboliga. Men flygtrafiken har kommit igång på Yogyakartas flygplats och även tågtrafiken fungerar i begränsad uppfattning, vilket underlättar hjälparbetet. Kommunikation kommer att spela en viktig roll för att hantera den humanitära krisen väl. Svenska Räddningsverket har fått ett utökat uppdrag att hjälpa FN genom att sätta upp en kommunikationscentral för samordning och behovsanalys. - Samordning är kritiskt just nu. Räddningsverkets insats fyller en mycket viktig funktion för att nå ut med hjälpen på ett så effektivt sätt som möjligt, säger Maria Gunnarsson. För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066