Pressmeddelande -

Totalt 133 miljoner i svenskt stöd för jordbävningsdrabbade på Haiti


Omfattningen av förödelsen på Haiti står ännu inte helt klar men flertal räddningsinsatser har kunnat starta. I dag beviljade Sida extra medel till Röda Korset för akuta insatser på Haiti och avsätter pengar till Svenska Kyrkan. Dessutom avsätter Sida 100 miljoner kronor för den akuta vädjan om stöd som FN lanserar senare i kväll. Svensk prioritet kommer preliminärt att vara sjukvård, vatten och tillfälliga bostäder. Mer medel, såväl till civilsamhällets organisationer som till större FN-insatser, kan bli aktuella efter hand.

- Detta är den mest förödande katastrofen på Haiti på 200 år och en av de värsta naturkatastroferna på 2000-talet. Vi har ytterligare beredskap att vid behov gå in med mer stöd för det akuta arbetet och för insatser till tidig återuppbyggnad, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära team.

Idag avsätter Sida:
• 100 miljoner till FN:s humanitära appell för de olika organisationers arbete med den akuta situationen. Beslut om hur de svenska pengarna ska fördelas kommer att bli klart först i början av nästa vecka.
• 2 miljoner till Svenska kyrkans katastrofarbete.

Sida har beviljat:
• 5 miljoner till Röda Korset för att kunna nå de värst drabbade med bland annat vatten och sanitet.
• 20 miljoner kronor till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, bland annat för tekniskt stöd, samordning och logistik på begäran av FN och EU och upprättandet av en så kallad basläger i katastrofområdet.
• 6 miljoner till en lokal FN-ledd fond för naturkatastrofer där Sida redan har ett pågående stöd.

- Vi prioriterar samarbetspartner som redan har pågående bra humanitärt arbete på Haiti. Några nya organisationer kommer i detta skede inte att bli aktuella för Sida-stöd, säger Per Byman.

I dagsläget har Sida sammanlagt 133 miljoner kronor avsatta för insatser i samband med jordbävningen på Haiti.

För mer information och kommentar: Sidas Presstjänst 08-698 55 55

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066