Pressmeddelande -

Unik möjlighet i St Petersurg den 10-11 juni 2008: Svensk-ryskt forum avslutar 15 års samarbete

Den 10–11 juni 2008 samlas över femhundra deltagare på ett stort svensk-ryskt forum i St Petersburg. Tillsammans ska deltagarna lära sig av och sammanfatta femton års utvecklingssamarbete mellan Sverige och Ryssland. Under forumet undertecknas ett nytt miljöavtal. Svenska och ryska journalister kan bevaka forumet och ges därmed en unik möjlighet att träffa svenska och ryska experter inom en rad områden på en och samma plats. – Det vi har gjort tillsammans med Ryssland har gett resultat och det förtjänar uppmärksamhet. Nu ska vi lämna över stafettpinnen till ryska parter och hitta nya former för fortsatta samarbeten, säger Anders Nordström, Sidas generaldirektör, om forumet. Utvecklingssamarbetet med Ryssland har engagerat stora delar av svenska samhället inom miljö, social omsorg och hälso- samt demokratisektorn. Merparten av det svenska stödet avslutas nu och övergår till grannfrämjande former. Svenska medel avsätts dock till fortsatta satsningar på en renare miljö. Under forumet undertecknar därför Valentina Matvienko, St Petersburgs guvernör, och Felix Karmazinov, VD för ryska vattenbolaget Vodokanal, ett nytt avtal med Sida. Biståndsminister Gunilla Carlsson och Sidas generaldirektör Anders Nordström närvarar vid undertecknandet. Under forumet deltar representanter från bland annat Kvinnoforum, Fojo, RFSU och Kris tillsammans med sina ryska samarbetsparter. Early Intervention Institute, en rysk organisation som bland annat arbetar med funktionshindrades rättigheter, medverkar och berättar om sitt 10 åriga arbete med att förändra attityder hos ryska myndigheter men också inom familjer. Marina Gordejeva, från socialministeriet i Moskva, medverkar i diskussionerna kring sociala frågor. Ett viktigt ämne som också tas upp under forumet är frågan om fria medier liksom frågor kring hur rättsväsendet utvecklats. Representanter från svenska respektive motsvarande ryska finansdepartementet finns på plats liksom svenska och ryska Domstolsverket och Citizens Watch. Den 9-10 juni kan svensk media också delta i en internationell konferens för journalister där utvecklingen inom miljöområdet kring Östersjön tas upp. Under den andra dagen görs bland annat ett besök på ett reningsverk. Det är ryska mediebyrån Mediasojuz som är värd. Se programmet på www.sida.se/ryssland och gör anmälan till andsham@mail.ru. Mer information och frågor kring visum: Ring Sidas presstjänst 08-698 55 55 för råd om visum. Program: www.sida.se/ryssland. Programmet för forumet blir mer detaljerat längre fram. Ytterligare material tillkommer.

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066