Pressmeddelande -

Göteborg Energi och Siemens i samarbete för fossilfri kraftvärme

Senast år 2025 är ambitionen att all fjärrvärme i Göteborg produceras av förnybara eller återvunna energikällor. Göteborg Energi och Siemens har därför inlett ett samarbete med syfte att testa svensk teknik som möjliggör drift med förnybara bränslen i Rya kraftvärmeverk som i dag drivs med naturgas.

Ett första steg i samarbetet är installationen av en testturbin på Rya KVV för validering av 3D-printade brännare som i förlängningen gör det möjligt att testa olika fossilfria bränslen i anläggningen.

– I Rya kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el. Anläggningen har en viktig roll inte minst i Göteborgs elförsörjning. Att tillsammans med Siemens undersöka möjligheterna för en omställning av både elkraft- och värmeproduktionen är en av pusselbitarna i vårt arbete för fossilfrihet, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi, som i dag, tisdagen den 5 november, träffade Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery, på Rya KVV för att skriva under samarbetsavtalet.

Klimatförändringarna är verkliga och en stor utmaning. Det finns ett ökat behov av el och värmeproduktion samtidigt som koldioxidutsläppen måste minska. Sverige och världens ambitiösa klimatmål kräver åtgär­der i flera delar av samhället och lösningarna ser olika ut beroende på de lokala förutsättningarna.

– Den gasturbinteknologi som vi har utvecklat i Finspång kan användas både som baskraft och balanskraft beroende på vilka behov som finns, säger Hans Holmström. Vi kan dessutom redan idag elda höga andelar fossilfria bränslen som till exempel biogas och vätgas i våra gasturbiner med mål att inom snar framtid kunna köra 100 procent fossilfritt. I vårt samarbete med Göteborg Energi och Rya kraftvärmeverk ser vi möjligheten att verifiera flera olika gröna bränslen i större skala, först i Sverige och sedan i andra delar av världen. Vi hoppas med detta kunna demonstrera vilka möjligheter som finns för hållbara och kostnadseffektiva bränslen.

Det finns en internationell efterfrågan på nya klimatsmarta lösningar och Siemens teknik kan bidra till möjligheten att fasa ut kol och olja. Att konvertera till exempel ett kolkraftverk till ett modernt gaseldat kombikraftverk, såsom Rya KVV, minskar koldioxidutsläppen med omkring två tredjedelar. Genom att samelda naturgasen med ökande andel vätgas eller biobränsle kan sedan utsläppen minskas gradvis.

– Vi är mycket tacksamma för det goda samarbetet med Göteborg Energi genom åren och ser fram emot att tillsammans arbeta för en effektiv och hållbar energiomställning, säger Hans Holmström.

Fakta:

  • Samarbetet mellan Göteborg Energi och Siemens syftar till att testa förnybara bränslen i Rya Kraftvärmeverk som ligger i Energihamnen i Göteborg
  • I ett första steg har en testturbin för validering av 3D-printade brännare installerats i anläggningen. 3D-printning, eller additiv tillverkning som det också heter, öppnar för nya material och konstruktioner av brännare.
  • Testet ska pågå en driftsäsong, fram till april 2020. Om testet faller väl ut finns möjlighet att prova nya typer av brännare och bränslen.
  • Rya Kraftvärmeverk levererades nyckelfärdigt av Siemens 2006.


Presskontakt

Madeleine Davidsson, pressansvarig Siemens Industrial Turbomachinery AB
Mobil: 070-2059329; e-post: madeleine.davidsson@siemens.com

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi
Mobil: 070-466 04 28, e-post: cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • gas and power
  • 3d-printing / additiv tillverkning
  • siemens industrial turbomachinery ab
  • hållbara energilösningar

Regioner

  • Västra Götaland

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) förser världen med gasturbiner och gasturbinbaserade lösningar för en hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna används även som drivkällor för kompressorer och pumpar. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. SIT sysselsätter ca 3 000 personer, merparten på huvudkontoret i Finspång och ca 120 i Trollhättan. SIT är en del av det fristående Siemensbolaget Siemens Gas and Power (GP), en ledande innovatör för dagens och framtidens energisystem. GP har bred kompetens inom hela värdekedjan för energi och erbjuder en unikt omfattande portfölj för allmännyttiga företag, oberoende kraftproducenter, operatörer av överföringssystem samt industriföretag.

Kontakter

Madeleine Davidsson

Pressansvarig Siemens Energy AB +46 (122) 82234

Relaterat innehåll