Pressmeddelande -

Siemens får order värd 140 miljoner kronor från Svenska Kraftnät

Bild: Jan Hintze, Siemens AB Power & Transportation

Siemens har fått order på två kopplingsstationer för 400 kV till Ängsberg och Finnböle. Stationerna utgör viktiga kopplingspunkter i det svenska kraftnätet och är en del av den satsning som Svenska Kraftnät gör för att förstärka nätet i nordöstra Svealand.

Byggnationen av kopplingsstationerna Finnböle och Ängsberg innebär en förstärkning av säkerheten och överföringskapaciteten i det svenska kraftnätet. Förstärkningarna görs som en följd av den planerade effekthöjningen i Forsmark 3, en planerad vindkraftspark utanför Gävle och utökningen av den befintliga likströmsförbindelsen till Finland.

Fyra kraftledningar ansluts till vardera stationen. I Ängsberg får även en kondensatoranläggning som håller spänningen i nätet på rätt nivå.

Siemens leverans av de två 400 kV-stationerna utförs som totalentreprenader. Dessa består av högspänningsställverk, markarbeten, byggnation och den senaste tekniken inom relä- och kontrollsystem som marknaden har att erbjuda. Orderns värde uppgår till drygt 140 miljoner kronor och togs i tuff konkurrens med bland annat ABB.

"Vi har just avslutat en lyckad leverans till Svenska Kraftnät för 400kV-stationen i Horred och kan nu omedelbart dra nytta av den kompetens och erfarenhet vi byggt upp i samband med detta projekt", säger Jan Hintze ansvarig för Power & Transportation i Sverige.

"Siemens AB Power Transmission & Distribution upplever en kraftigt ökad orderingång inom samtliga affärsområden; Transmission, Distribution och Energy Automation. Vi bedömer att marknaden kommer att vara fortsatt stark många år framöver och vi fortsättar vår expansion med många nyrekryteringar inom både försäljning och projektgenomförande. Inom två till tre år, räknar vi med att ha fördubblat antalet anställda inom Power Transmission & Distribution".

Beställare är Svenska Kraftnät.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42