Pressmeddelande -

Siemens rapporterar solida finansiella resultat för affärsåret 2008

I veckan presenterade Siemens koncernchef Peter Löscher det avslutade affärsåret 2008: "Under året tacklade Siemens AG flera stora interna utmaningar och lyckades samtidigt leverera solida finansiella resultat".

Orderingången steg 11 procent till över 93 miljarder euro. Omsättningen steg sju procent till mer än 77 miljarder euro. Den totala vinsten för samtliga sektorer blev 6,5 miljarder euro vilket är samma somföregående års rekordnivå. Siemens skapade 17 000 nya arbetstillfällen över hela världen.

"Vi har gjort vår hemläxa. Vi gjorde den snabbare än beräknat. Det är en stor hjälp för oss nu", kommenterade Peter Löscher.

"Nu när vi har lämnat ett affärsår präglat av förändringar konfronteras vi med nya utmaningar i den makroekonomiska omgivningen. Med vår relativt starka ställning har vi för avsikt att ta marknadsandelar och samtidigt bibehålla lönsamheten. Organisk tillväxt är vår fokus, och trots makroekonomiska motgångar bekräftar vi våra tillväxtmål, vilket är ambitiöst. När det gäller effekterna av den finansiella krisen på den reala ekonomin kommer vi att görautvärderingar kvartalsvis."

För ytterligare information kontakta:
Anne Ostelius
Siemens AB
Corporate Communications
Tel: 08-728 14 56 mobil: 070-728 14 56
e-post:anne.ostelius@siemens.com
www.siemens.se

Siemens
är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom sektorerna industri, energi och hälsovård.

Företaget har ungefär 428 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 77 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på knappt 16,5 miljarder kronor och vi är idag cirka 4590 medarbetare. www.siemens.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Företaget bedriver verksamhet världen över med fokus på kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat hanterade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta lösningar för räls- och vägtransporter, formar Siemens världsmarknaden för passagerar- och godstrafik. Majoritetsandelarna i de börsnoterade bolagen Siemens Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy gör Siemens till en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälso- och sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad vindkraft. Under räkenskapsåret 2018, som avslutades 30 september 2018, genererade Siemens intäkter på 83 miljarder EUR och en nettointäkt på 6,1 miljarder EUR. I slutet av september 2018 hade företaget cirka 379 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com.

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen cirka 15 miljarder SEK. Mer information finns på www.siemens.se.

Kontakter

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42