Pressmeddelande -

Siemens satsar på smarta laddstolpar

Siemens, det gröna infrastrukturföretaget, satsar på laddstolpar för elbilar till den svenska marknaden. Som ett led i denna satsning lanserar Siemens ett brett produktsortiment av laddstolpar för olika miljöer och användare. Dessutom deltar Siemens som partner i EU-projektet Green eMotion som bland annat ska installera 2 000 laddstolpar i Köpenhamn, Malmö och på Bornholm.

I takt med att den svenska elbilsupphandlingen genomförs kommer allt fler elbilar att rulla på de svenska vägarna och det måste mötas av en infrastruktur för laddning av elbilarna. Satsningen på laddstolpar är ett led i Siemens fokus på grön infrastruktur och hållbar stadsutveckling.

Siemens är ett av några få företag i världen som har kompetens att täcka hela processkedjan för e-mobilitet, från infrastruktur för kraftgenerering och distribution till laddning av elbilar och drivteknik för elfordon. Vi ser stora möjligheter för den svenska marknaden då riksdagens mål om en fossiloberoende transportsektor 2030 kommer att kräva en laddinfrastruktur för elbilar”, säger Elin Löfblad, chef affärsutveckling på Siemens AB.

För att underlätta en ökning av elbilar deltar Siemens som partner i EU:s stora elbilssatsning Green eMotion vars syfte är att skynda på införandet av elbilar. EU-kommissionen har anslagit 24 miljoner euro till projektet som kommer att ta fram en gemensam europeisk standard för laddinfrastrukturen. Man ska också ta hänsyn till system för batteribyten, laddning med likström och integrering i smarta elnät.

För ytterligare information kontakta:
Elin Löfblad
Siemens AB
Affärsutveckling
Tel: 08-728 12 07, mobil: 070-728 12 07
e-post: elin.lofblad@siemens.com

Anne Ostelius
Siemens AB
Corporate Communications
Tel: 08-728 14 56, mobil: 070-728 14 56
e-post: anne.ostelius@siemens.com

Ämnen

  • Energi

Taggar

  • e-mobilitet och transportlösningar

Regioner

  • Skåne

Siemens är det gröna infrastrukturföretaget som utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Vi har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. En tredjedel av vår omsättning kommer från miljöportföljen. Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och vi är idag cirka 4 700 medarbetare. Förra affärsåret omsatte vi ungefär 18 miljarder kronor. Läs mer på www.siemens.se

Presskontakt

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42