Pressmeddelande -

Siemens satte världens första 800 kilovolts HVDC-länk i drift i Kina

En högspänningstransformator för 800 kilovolts högspänd likström testas i Siemensfabriken i Nürnberg i december 2009 innan den transporteras för installation i Kina. Foto: Siemens Press

I slutet av december 2009 driftsatte Siemens och China Southern Power Grid den första anslutningen till ett storskaligt HVDC-system. Med en överföringskapacitet på 5 000 megawatt och en överföringssträcka på mer än 1 400 kilometer, är HVDC-länken Yunnan-Guangdong den kraftfullaste hittills. Den är även den första kraftlänken med 800 kilovolts högspänd likström (HVDC).

“Den framgångsrika driftsättningen av den första anslutningen till världens kraftfullaste HVDC-system just nu visar att våra ansträngningar att göra HVDC-tekniken redo för konkreta projekt har gett resultat. Som teknikledare har Siemens satt en ny norm”, sade Udo Niehage, chef för Power Transmission Division på Siemens Energy.

Kina valde 800 kilovolts högspänd likström (HVDC) för att möjliggöra kraftöverföringar över långa distanser och samtidigt minska överföringsförluster. Exempelvis kommer koldioxidfri elektricitet från vattenkraft att transporteras via den nya kraftlänken till den snabbväxande regionen i Pearl River-deltat i Guangdong-provinsen med sina megastäder Guangzhou och Shenzhen. Den högeffektiva HVDC-länken reducerar de årliga koldioxidutsläppen med över 30 megaton, vilka skulle annars ha genererats från fossileldade kraftverk.

Tillsammans med sina kinesiska partners har Siemens utformat hela HVDC-systemet för Yunnan-Guangdong-projektet och levererat de viktigaste nyckelkomponenterna, vilket inkluderar högspänningstransformatorer för 800 kilovolt och 600 kilovolt, DC-filter och 800 kilovolts DC-komponenter. Den andra delen av länken ska driftsättas i mitten av 2010.

Energieffektiva transmissionssystem med högspänd likström (HVDC) som ger låga förluster även vid stora avstånd är en del av Siemens miljöportfölj. 2009 genererade miljöportföljen inkomster för ungefär 23 miljarder euro, vilket gör Siemens till världens främsta leverantör av miljövänlig teknik. Under samma period bidrog Siemens produkter och lösningar till att kunderna kunde minska sina koldioxidutsläpp med 210 miljoner ton.

Ämnen

  • Miljö, energi

Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik och verkar inom de tre sektorerna Industry, Energy och Healthcare.

Företaget har ungefär 405 000 anställda som arbetar med att utveckla och tillverka produkter, utforma och installera system samt erbjuda skräddarsydda lösningar. Omsättningen överstiger 76 miljarder euro.

I över 160 år har Siemens stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i en internationell verksamhet.

Siemens Sverige verkar inom områdena industriautomation, byggnadsautomation, säkerhetssystem, medicinsk teknik, energiteknik, trafikteknik, IT och kommunikation, ljuskällor och hushållsapparater. Senaste affärsåret nådde vi en omsättning på cirka 18 miljarder kronor och vi är idag ungefär 4600 medarbetare.

Läs mer på www.siemens.se

Kontakter

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42