Pressmeddelande -

Siemens tecknar kontrakt med Svenska Kraftnät för 370 miljoner kronor

Upplands Väsby, den 10 april 2013

Siemens har det senaste halvåret fått kontrakt på uppförandet av tre stycken 400 kV stamnätsstationer till Svenska Kraftnät. Med dessa stationer (Nybro, Hagby samt Stackbo) så stärker Siemens sin marknadsställning som leverantör av 400 kV kopplingsstationer i det svenska transmissionsnätet.

För Svenska Kraftnät är stationerna högt prioriterade. Anläggningen i Nybro är en del i NordBalt, som är en ny elkraftsförbindelse mellan Sverige och Litauen. NordBalt ska binda samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska.

Station Hagby ingår i investeringen kallad ”Stockholms Ström”, vilket är ett omfattande program för att öka säkerheten och kapaciteten i Stockholms elnät. Med byggnationen av Hagby, så kommer man även att möta kraven på felbortkopplingstider kring större produktionsanläggningar, vilket kräver bl.a. åtgärder i kontrollanläggningen och byte till snabbare brytare.

Förnyelse av 400kV ställverket i Stackbo utförs då stamnätsanläggningen inte uppfyller dagens krav på driftsäkerhet. Den nuvarande anläggningen saknar också snabba brytare och reläskyddssystemet vilket inte ger fullgod redundans. Den höga åldern på flertalet ställverkets kopplingsapparater har tidigare medför ett relativt omfattande underhåll.

– Det är fantastiskt inspirerande att återkommande få vara en aktiv del i Svenska Kraftnäts förnyelse och utbyggnad av det svenska stamnätet. Att ha kontinuitet i att bygga dessa 400 kV-stationer innebär att vi ytterligare kan stärka vår organisation att möta de stora investeringsplaner Svenska Kraftnäts har för framtiden säger Dag Andreasson, kundansvarig mot Svenska Kraftnät.

Projekten är nu under uppförande och kopplingsstationerna kommer att överlämnas som nyckelfärdiga anläggningar till Svenska Kraftnät under perioden 2014 -2016.

För ytterligare information kontakta:
Dag Andreasson
Siemens AB
Energy Sector
Power Transmission
Tel: 031-776 86 89
Mobil: 0736 -20 63 99
dag.andreasson@siemens.com

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 360 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Företaget omsätter 73,5 miljarder euro. Ungefär 40 procent av omsättningen kommer från miljöportföljen. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vetenskap, teknik


Presskontakt

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42