Pressmeddelande -

Stockholmshem väljer Siemens Business Services för leverans av drifttjänster

Stockholmshem och Siemens Business Services har tecknat ett 5-årigt avtal kring drift av Stockholmshems IT-miljö. Avtalet värderas initialt till ca 35 miljoner kronor med option till förlängning på ytterligare maximalt 5 år. Siemens Business Services kommer med detta avtal att leverera tjänster för Stockholmshems IT-infrastruktur och ansvara för driften av affärskritiska system, leverera kommunikationstjänster, ansvara för licensadministration, programdistribution och kundtjänst. Siemens kommer också att bistå Stockholmshem med omfattande konsulttjänster. – Vi har valt Siemens Business Services för att de erbjuder Stockholmshem den mest kostnadseffektiva lösningen och de har på bästa sätt svarat upp mot kraven på teknisk förmåga och resurser för att kunna fullfölja uppdraget enligt våra krav säger Pelle Björklund, VD för AB Stockholmshem. – Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att ansvara för driften av IT-infrastrukturen hos Sveriges näst största bostadsföretag. Avtalet är ytterligare ett bevis på Siemens breda leveransförmåga vad gäller tjänster och lösningar inom IT och telekom som den offentliga sektorn kan dra nytta av, säger Fredrik Hallenborg, VD för Siemens Business Services AB. För ytterligare information kontakta: Maria Lidberg, Marknadskommunikationsansvarig, Siemens Business Services AB Telefon: 08-730 65 30, 073-620 65 30 E-post: maria.lidberg@siemens.com Olle Torefeldt, Informationschef, AB Stockholmshem Telefon:08-658 06 39, 070-758 06 39 E-post: olle.torefeldt@stockholmshem.se Om Siemens Business Services Siemens Business Services är en internationellt ledande leverantör av IT-lösningar och tjänster. Detta Siemens-bolag erbjuder tjänster längs hela IT-kedjan från en enda källa - från konsulttjänster och systemintegration till ansvar för kundens hela infrastruktur. Tack vare sin omfattande know-how och branschspecifika erfarenhet ger företaget kunderna ett konkret mervärde. Siemens Business Services är en av världens tio ledande leverantörer av outsourcing-tjänster. Omsättningen för räkenskapsåret 2005 uppgick till ca 5,4 miljarder euro, av vilken 75 procent genererades utanför Siemens-organisationen. Företaget har för närvarande ungefär 39 000 anställda över hela världen. För mer information: www.siemens.se/sbs Om Stockholmshem Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag som äger och hyr ut 30 800 lägenheter och 3 700 lokaler. Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB. Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt. Stockholmshems fastighetsbestånd domineras av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av närservice i mindre lokaler i de egna bostadsområdena. För mer information: www.stockholmshem.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Företaget bedriver verksamhet världen över med fokus på kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat hanterade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta lösningar för räls- och vägtransporter, formar Siemens världsmarknaden för passagerar- och godstrafik. Majoritetsandelarna i de börsnoterade bolagen Siemens Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy gör Siemens till en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälso- och sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad vindkraft. Under räkenskapsåret 2018, som avslutades 30 september 2018, genererade Siemens intäkter på 83 miljarder EUR och en nettointäkt på 6,1 miljarder EUR. I slutet av september 2018 hade företaget cirka 379 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com.

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen cirka 15 miljarder SEK. Mer information finns på www.siemens.se.

Presskontakt

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42