Pressmeddelande -

Teknik från Siemens moderniserar tågtrafiken i Stockholm

Idag invigdes Sveriges största och modernaste omformarstation i Häggvik norr om Stockholm. Siemens har varit totalentreprenör för projektet där modern energieffektiv teknik gör det möjligt för regionen att möta den ökade tågtrafiken.

Siemens fick uppdraget våren 2009 av dåvarande Banverket att projektera och leverera en nyckelfärdig lösning som höjer kapaciteten för de rälsbundna gods- och passagerartransporterna i hela Mälardalen. Nu är tekniken på plats och idag invigdes stationen i Häggvik under ledning av Trafikverket och Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

- Det känns verkligen oerhört spännande att Siemens fått möjligheten att leverera Sveriges största och modernaste omformarstation till Stockholmsområdet. Vår lösning kommer att ge en kraftigt ökad eltillförsel, och resulterar i en betydligt mer tillförlitlig tågtrafik, säger Jan Hintze, divisionschef för rail electrification på Siemens.

För första gången någonsin i världen använder Siemens så kallad HVDC-teknik, (High Voltage Direct Current), det vill säga högspänd-likströms omriktare för banströmsförsörjning. Tekniken är utvecklad för överföring av höga effekter över längre sträckor. Tekniken lämpar sig även väl för den här typenn av projekt. Genom en mycket hög verkningsgrad blir det mindre förluster och på så sätt sparas energi. Omriktarna kan också byggas upp på ett mycket platsbesparande sätt.

Den elektriska effekten i omformarstationen i Häggvik ligger på 130 MVA och motsvarar ca 20 000
eluppvärmda småhus. Inom kort kommer Siemens att ta i drift ytterligare en omformarstation byggd
 med samma teknik i Eskilstuna.

För ytterligare information kontakta:
Caroline Rylander
presschef
Siemens AB
Corporate Communications
Tel: 08-728 14 56, mobil: 070-728 14 56
e-post: caroline.rylander@siemens.com

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Taggar

  • e-mobilitet och transportlösningar

Siemens, det gröna infrastrukturföretaget, utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena  industri, energi, infrastruktur och städer samt hälso- och sjukvård. Företaget har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. Siemens har 360 000 anställda i 190 länder och omsätter 73,5 miljarder euro. En tredjedel av omsättningen kommer från miljöportföljen.

Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och är idag cirka 4 700 medarbetare. Förra affärsåret var omsättningen ungefär 18 miljarder kronor. Siemens finns på ett 40-tal orter i Sverige och har huvudkontor i Upplands Väsby.  Läs mer på www.siemens.se

Presskontakt

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42