Pressmeddelande -

Tvåårig testperiod för Sveriges – och världens - första elväg inledd

Igår invigdes Sveriges, och tillika världens, första elväg av infrastrukturminister Anna Johansson och energiminister Ibrahim Baylan. Under en period på två år ska demonstrationssträckan på E16 utanför Sandviken nu testas och utvärderas för vidare kommersiell utveckling av Trafikverket. Elvägen är utrustad med luftburna kontaktledningar från Siemens, vilka förser elhybridlastbilar från Scania med förnybar el.

Vägtransporter står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp, varav tung godstrafik står för nära hälften. Elvägen på E16 är konstruerad utifrån Siemens så kallade eHighway-system, vilket innebär elektrisk drift av en elhybridlastbil via strömförande luftledningar. Den konduktiva elförsörjningen är dubbelt så energieffektiv jämfört med konventionella lastbilar med förbränningsmotorer. Förutom en halverad energiförbrukning erbjuder tekniken en potentiellt hundraprocentig reduktion av utsläppen genom användning av förnybar elektricitet, samt biobränsle eller batterier för de vägsträckor som inte är utrustade med eHighway-systemet. Men det är inte bara koldioxidutsläppen som minskar, även energikostnaderna kan reduceras märkbart vilket gör systemet ekonomiskt attraktivt för både lastbils- och infrastrukturföretag.

"Om vi skulle förse hela sträckan från Borlänge till Gävle hamn med eHighway-systemet och ellastbilar finns potentialen att helt reducera koldioxidutsläppen från tung godstrafik på sträckan. Vi ser fram emot att kunna använda underlaget från det här demonstrationsprojektet för att utvärdera vidare satsningar på elvägar för tung godstrafik i Sverige. Intresset från svensk industri är stort, både för skytteltrafik, fjärrtrafik och gruvdrift", säger Anders Bylund, affärsområdesansvarig på Siemens.

"Till 2030 ska vi ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. Vi behöver säkerställa att godstrafiken fungerar även då, så vi kan få de varor vi behöver för ett fungerande samhälle och ett gott liv. Den absolut största delen av det gods som transporteras i Sverige går på väg, men bara en begränsad del av detta gods kan flyttas till andra trafikslag. Därför måste vi befria lastbilarna från sitt beroende av fossila drivmedel, så de kan göra nytta även i framtiden. Elvägar erbjuder den möjligheten och är ett utmärkt komplement till transportsystemet", säger Anders Berndtsson på Trafikverket.

"Elvägstekniken har alla förutsättningar att bli stommen i en helt ny värdekedja för fossilfria fordon. Vi har antagligen redan uppnått kritisk massa och har alla intressenter på plats för att bygga ut en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig infrastruktur längs E16", säger Magnus Ernström på Region Gävleborg.

I tillägg till Elväg E16 (tidigare Elväg Gävle) planerar Siemens att ta ytterligare en demonstrationssträcka i bruk. Det projektet håller som bäst på att slutföras på allmän väg i anslutning till hamnarna i Los Angeles och Long Beach i Kalifornien. Där arbetar Siemens tillsammans med Volvo Trucks och lokala aktörer i ett demonstrationsprojekt för South Coast Air Quality Management District (SCAQMD).

Huvudfinansiärerna av projektet Elväg E16 är Trafikverket, Vinnova, Region Gävleborg, Siemens och Scania. Upphandlingen ligger i linje med Sveriges ambitiösa klimatmål om en fossilfri fordonsflotta till 2030.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • e-mobilitet och transportlösningar

Om Siemens
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2015 omsatte bolaget omkring 76 miljarder euro och hade 348 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2015) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 19 miljarder kronor. Läs mer på Siemens.se.

Kontakter

Lisa Frykman

Presskontakt Pressansvarig medierelationer, press, sociala medier, innehållsplanering, internkommunikationion 08 728 14 42